Nytt kapitel i svensk industrihistoria

Den rikliga tillgången på grön el tillsammans med en välutvecklad infrastruktur skapar unika möjligheter för Sverige, inte minst för landsbygden.

Så ska mediabolagen rekrytera sig in i framtiden

Om mediabolagen ska överleva den digitala transformationen måste de även transformera sin rekrytering. Sabine Andersdotter, grundare av rekryteringsbolaget Talent & Partner, berättar om hur hon använder artificiell intelligens, sociala medier och Spotify för att hitta helt nya typer av mediekompetens.

Bättre skola med öppna system

Ett nytt digitalt ekosystem för skolan med bättre administrativt stöd som frigör resurser för pedagogik. iVIS är en öppen plattform som revolutionerar skolans administrativa IT-stöd. Föreningen Sambruk och imCode Partner AB, som arbetar för digital delaktighet och dialog i offentlig sektor, har med anslag från Vinnova under två år utvecklat projektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem […]

Digitaliseringsexperten: Många i Almedalen missar det stora värdet i digitaliseringen

2016 har blivit digitaliseringens år i Almedalen. Med ett rekordstort antal seminarier på temat verkar det pratas digitalisering i alla tält och utifrån alla vinklar. Almedalen.se frågade SAS Institutes digitaliseringsexpert Niklas Huss vad han tyckt om digitaliseringsdebatten i år. – Det är fler som är intresserade och förstår att detta är något de måste jobba […]

Digital krigföring och driftssäkerhet på nationell nivå

Om man tittar på konflikter genom historien, är teknik inte sällan en avgörande skillnad mellan segrare och förlorare. En så grundläggande princip kanske aldrig förändras, men sätten på vilka den utnyttjas skiftar hela tiden. Harri Larsson som är strategichef för försvar och nationell säkerhet i Norden på Hewlett Packard Enterprise (HPE) menar att det bara […]

Samverkan för utbildning på vetenskaplig grund

För att driva på utvecklingen av den svenska skolan har ett antal skolhuvudmän inlett ett partnersamarbete med det fristående skolforskningsinstitutet Ifous. Genom konkret utvecklingsarbete på vetenskaplig grund vill man minska klyftan mellan forskning och praktik. Karin Hermansson, FoU-ansvarig hos Ifous, brinner för det goda syftet; nämligen att göra det lättare för skolan att ta del av […]

EVRY flyttar vården närmare patienterna

EVRYs verksamhet inom Healthcare har specialiserat sig på att leverera säkra, tillgängliga och effektiva IT-lösningar som gör vården mer tillgänglig, både för patienter och för vårdpersonal. ”Vi är ett nordiskt företag med stor kunskap om vårdens processer och behov”, säger Ylva Hennig, på EVRY. I ett samhälle med stora omstruktureringar inom vården kan ny teknik […]

HejDigitalt! satsar på innovation under årets Almedalsvecka

För tredje året i rad ska forumet Hej Digitalt! stöta och blöta digitaliseringens möjligheter under Almedalsveckan. I år samlar man 63 experter fördelade på 12 programpunkter där huvudtemat är innovation. Idén till HejDigitalt! fick initiativtagaren Beata Wickbom, till vardags ”Digital Innovation Guru” på företaget Itch, när hon besökte Almedalen för fyra år sedan. Under besöket […]

Så kan Sveriges kommuner få fart på digitaliseringen

Sveriges kommuner vill digitaliseras men är osäkra på hur det ska gå till. Den slutsatsen drar konsultföretaget Public Partner som är specialiserade på verksamhetsutveckling inom offentlig verksamhet. De har tankar om hur kommunledningen kan få fart på digitaliseringen. Att Sveriges kommuner har ett behov av att digitaliseras är tydligt. Med en åldrande befolkning och ökande […]

Digitaliseringen är överallt i Almedalen

Under Almedalsveckan samlas hela spektrat av samhällsfrågor på en och samma plats. Men oavsett om det är skolan, vården, industrin eller finanssektorn som debatteras så har nästan alla frågor ett gemensamt tema: digitaliseringen.  Vilket ämne som än diskuteras så tycks digitaliseringen dyka upp som en aspekt av samhällsdebatten. Det kan gälla diskussioner om framtidens arbetsmarknad, där […]