”Vi klimatsäkrar Falsterbonäset och satsar stort på hållbart byggande”

I Vellinge kommun finns ett genomgående och ambitiöst tänk runt klimatsmart och hållbart byggande. Stigande havsnivåer är redan ett reellt problem och därför satsar nu kommunen stort på att säkra kustområdena med en unik 20 kilometer lång skyddsvall som ska smälta in i den befintliga miljön och skydda mot översvämningar. – Vi behöver ta ett […]

Ett attraktivt alternativ till storbankerna!

Vi driver bank i samma form och med samma värderingar som vi gjort i nästan 200 år, utan aktieägare som kräver vinstmaximering och utan bonusar. Vi återinvesterar istället i våra kunder och har ett tydligt fokus på att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Det gör att många människor idag uppfattar oss som ett attraktivt alternativ […]

Energi i balans – vägen till hållbarhet

Balans är ett nyckelord för SENS som erbjuder hållbara energilösningar som alternativ till kostsamma utbyggnader av fjärrvärmenätet. Albert Elfström, partner på SENS, vill gärna se ett nära samarbete med energibolagen under de kommande åren där en gemensam satsning på lösningar som Kallt nät och Högtemperaturlager är speciellt utvecklade för energibolagens verksamhet. – Troligen kommer vi […]

Fondförvaltning mot strömmen skapar värden

SKAGEN är ett oberoende nordiskt fondbolag som förvaltat aktie- och räntefonder sedan 1993. Idag förvaltar SKAGEN mer än 80 miljarder kronor. Hållbarhet har länge varit en integrerad del av SKAGENs analysarbete. Sedan mitten av 2000-talet har både medvetenheten och intresset från kunder ökat. – Grunden är långsiktighet och vår mycket noggranna analys av de bolag […]

Både förnuft och känsla i miljödebatten

– Vi vill utveckla golv som går att återvinna och som ger minsta möjliga påverkan på vår planet under sin livstid. Samtidigt ska golven vara slitstarka och bidra till en god inomhusmiljö, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Incitament för återvinning saknas Att som enskilt företag bidra till cirkulär ekonomi har visat sig svårt. […]

Sveriges mest miljövänliga hus?

– Luftfuktigheten är alldeles för låg i hus med plastskikt i fasad och överdimensionerade ventilationssystem, förklarar John Hunter, VD för Propio Fastigheter AB. I gamla hus binder fukten damm och kvalster vilket ger ett betydligt bättre inomhusklimat som också motverkar allergier. Kravet på ett ökat bostadsbyggande ska inte innebära att vi sänker kvalitetskraven, snarare tvärtom! […]

Varberg visar vägen med förnybar energi

På Sverigelanseringen 2012 köpte Marlene Garhall på Varbergs kommun in två elbilar att användas i kommunens tjänst. Det blev början på en beteenderesa som bland annat lett till att alla kommuninvånare idag kan hyra solbilar kvällar och helger. Enligt rapporten Miljöfordonsdiagnos 2017 är Varberg nu en av landets bästa kommuner vad det gäller miljöfordon. I […]

Ett cirkulärt pantsystem

Närmare 85 procent av alla flaskor och burkar hittar tillbaka in i produktionskedjan tack vare det framgångsrika pantsystemet. Det är en internationellt sett mycket imponerande siffra, men ändå en som både tillverkare och försäljare kämpar för att höja. Glas, aluminium, papper och plast i förpackningarna står för ca 40 procent av koldioxidutsläppen i värdekedjan. – […]

Utbildning för dig som vill lösa miljöproblem

Utbildningarna är tvärvetenskapliga och tillämpar problembaserat lärande där studenterna får växla mellan många olika perspektiv. Det fördjupande mastersprogrammet ges på engelska och lockar studenter från hela världen. Linköpings universitet är en dynamisk forskningsmiljö med cirka 300 personer som forskar om klimat, hållbarhet, energi och miljö. Det finns gott om internationella kontakter för studenter som vill […]

Nytt digitalt verktyg mäter hållbarhet

Ger bredare bild – Självklart kommer ekonomi alltid att viktas starkt, säger Nyamko Sabuni som är hållbarhetschef på ÅF. Men för att nå maximal effekt för samhällsnytta, särskilt inom områden som resursanvändning, biologisk mångfald, samhällsservice och tillväxt, då kan det inte vara den enda parametern. Vi måste sträva efter en jämvikt. Med verktyget framträder helheten […]