Här bryts tystnaden om folksjukdomen

Genom politiskt ledarskap ska tystnaden kring inkontinens brytas och kompetensen inom inkontinensvården lyftas. Det är några av slutsatserna från det rundabordssamtal om inkontinensvård som Essity anordnade på tisdagsmorgonen i Almedalen.

Guide: Här diskuteras E-hälsa i Almedalen

Vården står inför gigantiska framtidsutmaningar och enligt många är digitalisering den enda lösningen. Regeringen har också en vision om att bli bäst i världen på e-hälsa till år 2025. Det som återstår att reda ut är hur vi når dit? Vi har samlat de viktigaste debatterna och seminarierna på temat e-hälsa som du inte får missa under veckan.

Almedalspanelen: Ser fram emot att prata stress

För Gotlandsveteranen Sara Dannborg, kommunikationschef på Papilly, är den intensiva Almedalsveckan ett perfekt tillfälle att lyfta frågan om hur vi undviker stress. På Papillys seminarium på tisdag kommer besökarna också ges möjlighet att prova en forskningsbaserad digital lösning för stressprevention.

Läkaren: Titta närmare på generell cancerscreening

2015 diagnostiserades drygt 65 000 nya fall av cancer i Sverige och antalet ökar för varje år. Om utvecklingen fortsätter i samma takt beräknar Cancerfonden att Sverige år 2030 kommer ha dubbelt så många cancerfall per år och att samhällskostnaderna för cancer kommer ha mer än fördubblats. En viktig anledning till att cancerfallen ökar är […]

Friare liv för äldre med mobilt trygghetslarm

Det traditionella trygghetslarmet fungerar endast inom hemmets fyra väggar och gör att många äldre känner sig bundna till sitt eget hem.
– Så ska det ju inte vara och vi är glada att kunna erbjuda mobila lösningar, säger Per-Johan Andersson, försäljningschef på Doro Care.

Samverkan ska göra Sverige till en stormakt inom Life Science

Samverkan och standardisering är nycklarna till en framgångsrik digitalisering av svensk Life Science. Den slutsatsen drar Tomas Block, Chief Medical Officer på Cambio Healthcare Systems, efter torsdagens heldagsseminarium där representater från vård, akademi och näringsliv diskuterat frågan: ”Hur ska digitaliseringen göra Sverige till en stormakt inom Life Science?” Under torsdagen i Almedalen anordnade e-hälsoföretaget Cambio […]

I framtidens vård behandlas ingen lika

Ett innovationspartnerskap mellan Karolinska Universitetssjukhuset och Hewlett Packard Enterprise ska ta individanpassad vård till en nivå som hittills varit otänkbar. I fokus: Hur kan vi med större precision förutsäga framtida vårdbehov – även hos enskilda individer? – Det här är ett jätteintressant samarbete, säger Susanna Leidegrant som driver affärsutveckling inom digital hälsa och smarta städer […]

Datoriserade simuleringsmodeller för tidig upptäckt av cancer

Genom beräkningar på en simulerad befolkning kan man utvärdera effekten av åtgärder för tidig upptäckt av cancer. Matematiska och statistiska modeller samt avancerad datoranvändning i den medicinska forskningen väcker allt större intresse.  Idag kallas alla kvinnor i Sverige över 40 år till regelbundna mammografi undersökningar för att upptäcka bröstcancer, så kallad screening. Undersökningarna är likadant utformade […]

Riksförbundet FUB oroade

Redan innan LSS-utredningen har påbörjats vill regeringen nu i sommar införa en lagändring som skulle innebära osäkrare ersättning för assistenter. Enligt FUB:s ordförande försvagar förslaget rätten att ”Leva som andra” och ökar otryggheten för assistenter och de som är beroende av assistent. – Vi är förvisso glada att regeringen säger tydligt att LSS finns för […]

EVRY flyttar vården närmare patienterna

EVRYs verksamhet inom Healthcare har specialiserat sig på att leverera säkra, tillgängliga och effektiva IT-lösningar som gör vården mer tillgänglig, både för patienter och för vårdpersonal. ”Vi är ett nordiskt företag med stor kunskap om vårdens processer och behov”, säger Ylva Hennig, på EVRY. I ett samhälle med stora omstruktureringar inom vården kan ny teknik […]