Örebro bidrar till säkrare register, bättre patientsäkerhet och mindre dubbelarbete

Region Örebro län har fått i uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, att förbättra informationsförsörjningen i vården. Under Almedalsveckan berättar de om sitt arbete.” Säkrare register, bättre patientsäkerhet och mindre dubbelarbete, det är några av vinsterna med det här arbetet”, berättar Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande i Örebro län. Information i vården är sällan lättåtkomlig. Olika […]

Äldreomsorg i framkant

Haninge kommun har insett att det krävs förändringsarbete, höjd kompetensutveckling hos personalen och att individen sätts i centrum för att driva bra äldreomsorg. Kontinuerligt förbättringsarbete och kompetensutveckling av de anställda ska hjälpa till att skapa en äldrevård i absolut framkant där individen sätts i centrum.  För att skapa bästa möjliga förutsättningar för äldreomsorgen har Haninge kommun […]

Flexibilitet och innovation skapar framtidens vård och omsorg

En mer flexibel omsorg som är öppen för nya idéer. Så ska Helsingborgs stad tackla vårdens stora framtidsutmaningar.  Med en stadigt åldrande befolkning står många svenska kommuner inför allt större belastningar för äldrevården. På Helsingborgs stad är man väl medvetna om den här utmaningen och att den inte är en avlägsen framtidsvision.  – Om vi […]

Människan går före tekniken i den digitala vården

För det Västerås-baserade företaget Joliv handlar framgångsrik e-hälsa mer om människan än om tekniken. Den filosofin förkroppsligas genom bolagets vd Katarina Pihl. Hon har gått den ovanliga vägen från socialtjänst och Socialstyrelse, till att leda ett högteknologiskt e-hälsobolag i absolut framkant.  I takt med att Sveriges och världens befolkning blir allt äldre växer också utmaningarna […]

EY i Almedalen: Så kommer världen se ut 2030

Hur kommer samhället se ut om 15 år? Den frågan ställde sig EY under årets Almedalsvecka och målade i olika seminarier upp framtidsvisioner för hur åtta samhällssektorer kommer fungera år 2030. Hur drar vi nytta av teknikutveckligen? Leder användningen av ny teknik till ökade risker och sämre säkerhet? Kan vi hitta nya lösningar genom partnerskap […]

5 steg till en bättre företagskultur

Ett framgångsrikt värdegrundsarbete skapar både tillväxt och nöjdare anställda. Men hur gör man för att omsätta värdeord till handlingar som får effekter för verksamheten?  Omsorgsföretaget Humana bjöd in till ett inspirerande seminarium där de visade upp sin väg till framgång. – Det finns hur mycket forskning och studier som helst som säger samma sak: organisationer som […]

Diskussion i Almedalen – så kan vi utrota hepatit c

När läkemedelsbolaget Abbvie startades 2013 gjordes det med ambitionen att utveckla behandlingar för några av de allvarligaste sjukdomarna i Sverige. Ett exempel på en sjukdom där Abbvie ser goda möjligheter att göra just det är hepatit c. Varje år smittas 2 000 svenskar av hepatit c och totalt 50 000 svenskar är drabbade av denna […]

U-CARE utvecklar framtidens webbaserade terapimetoder

U-CARE är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram vid Uppsala universitet som startade 2010. Inom ramen för programmet utvecklas och utvärderas psykologiska behandlingsprogram för de som insjuknat i en somatisk sjukdom såsom cancer och hjärtinfarkt och deras anhöriga, exempelvis föräldrar till cancerdrabbade barn.  Det övergripande målet med verksamheten är att förhindra samt minska psykosocial ohälsa hos patienter och […]

Kliniskt basår ger sjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset en genomtänkt introduktion

Sahlgrenska Universitetssjukhuset erbjuder alla nyutexaminerade sjuksköterskor med högst fyra månaders yrkeserfarenhet att genomgå ett kliniskt basår. Det kliniska basåret ger sjuksköterskorna en genomtänkt yrkesintroduktion och en attraktiv möjlighet att kliniskt träna sina färdigheter och teoretiska kunskaper under överinseende av handledare/erfaren sjuksköterska.    Många nyutexaminerade sjuksköterskor efterfrågar ett basår som introducerar dem i det kliniska arbetet […]

Prisbelönt forskning kan hjälpa många

Studier vid Umeå universitet visar att äldre personer med funktionsnedsättningar klarar ett högintensivt träningsprogram och resultatet är mycket positivt. Vid Umeå universitet har man gjort två större studier om effekten av intensivträning för äldre personer med funktionsnedsättningar på äldreboenden. Där den första, FOPANU, fått utmärkelse som en av de 15 mest betydelsefulla studierna inom fysioterapi […]