Smart arkitektur skapar bilfritt boendekoncept i storstan

– Vi är övertygade om att det går att använda rationella processer för att nå emotionella resultat, säger Erika Lundvall på Laterre. Vi vill utgå från mjuka värden i våra hus och låta en smart arkitektur och innovativt tänkande skapa verkligt hållbara koncept. Laterres första projekt, Brf Nouvelle i Upplands Väsby, har säljstart i höst. […]

En attraktiv plats för omlokalisering av statliga arbetstillfällen

God kompetensförsörjning, bra infrastruktur och aktivt bostadsbyggande är faktorer som bidrar till Gävleborgs och Bollnäs attraktionskraft. Bollnäs ligger centralt placerat i Gävleborg och har goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling från flertalet andra kommuner. Ett nytt resecentra med intilliggande verksamhetslokaler planeras och kommer fungera som ett nav för arbetspendling i regionen. Anders Johansson, kommunchef i Bollnäs, menar […]

Bo Tryggt 2030

BoTryggt handlar om att, utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten i bostadsområden, bostäder, offentliga platser, skolor etc. genom det fysiska rummets utformning.

Borås expanderar – och hoppas på snart beslut om Götalandsbanan

– En kortare restid mellan Göteborg, Borås och Stockholm och tågförbindelse mellan Borås och Stockholm kommer påverka staden positivt både ur ett ekonomiskt, industriellt och kulturellt perspektiv. Hur och var Götalandsbanan ska passera genom Borås är ännu osäkert och innan det är beslutat finns det delar av staden som inte kan planeras och bebyggas, säger […]

SBB bygger för framtiden

SBB utför egna järnvägs- och markentreprenader, och har lång erfarenhet av arbetsledning inom bana, mark och signal. Det är stora projekt på gång och mycket behöver göras bland annat för att få ett fullt fungerande järnvägssystem. –För att kunna ta sig an dom större projekten som är på gång, så krävs de muskler, erfarenhet och […]

Drömboende och äkta livskvalitet i Heby kommun

Hem till Horrsta backe Gabriella Garpefjäll är samhällsplanerare på Heby kommun och hon är inte förvånad över det växande intresset för Heby som bostads och etableringsort. – Det händer mycket i hela kommunen just nu. Kommunen tillhör en expansiv region och har ett bra geografiskt läge. De 27 nya villatomterna, som vi har säljstart för […]

Debatt: Satsningar på infrastruktur i norra Sveriges inland skapar lokal tillväxt och livskraft

Infrastruktursatsningar är en förutsättning för en levande landsbygd. Det skriver debattören Marcus Ståhl, vd för Destination Vemdalen, som tror att fler områden kan följa Vemdalens exempel om flersatsningar på infrastruktur görs i Norrlands inland.

Deras teknik löser glesbygdens avloppsproblem

Hundratusentals svenska fastigheter har undermåliga eller olagliga avloppslösningar – ett problem som belastar både miljön och kommunernas ekonomi. Enligt Torbjörn Jansson, vd för Skandinavisk Kommunalteknik, finns dock lösningen på problemet redan på marknaden.
– Tryckavlopp skapar nya möjligheter och helt andra lösningar än vad man tänkt på tidigare, säger han.

Iterio vågar välja annorlunda arbetssätt

Iterio är konsulten inom samhälls­planering och samhällsbyggnad som vågar tänka nytt, speciellt i fråga om arbetsmiljö­frågor för ingenjörer.

Strukton vill få till ett modernt järnvägsunderhåll

– Vi har metoderna och analysredskapen för att göra rätt saker vid rätt tillfälle och få ett bättre järnvägsunderhåll till samma kostnad, men det krävs nya regelverk för hur upphandlingar går till. Det säger Otto Nilsson, chef innovation och utveckling på Strukton Rail AB, som vill öppna ögonen på politiker och beslutsfattare för nya innovativa […]