Hållbart stadsbyggande ska förändra vårt beteende

Fastighetsbolaget Fabege förverkligar det mesta av sina idéer om hållbar stadsutveckling vid utvecklingen av Arenastaden i Solna. Men så har företaget också utsetts till ett av världens mest hållbara fastighetsbolag. –Vi verkställer och förverkligar det vi säger att vi ska göra och det går väldigt fort, säger Mia Häggström, som är hållbarhetschef vid Fabege. Vi […]

Smarta städer – ett digitalt DNA-prov

Den Smarta Staden som begrepp har redan tio år på nacken och i Sverige har vi gjort stora investeringar för att främst göra dagens och framtidens stadsmiljöer uppkopplade. Utanför Sveriges gränser finns dock goda exempel på regioner och städer där den Smarta Staden än mer börjar bli verklighet. Den smarta stadens DNA bygger på principen […]

Skyddande teknik mot terrorism – för ökad trygghet i samhället

Sverige har hittills varit relativt förskonat från terroristangrepp. Men under de senaste åren har kartan över hotbilder ritats om. ”Bränslet till terrorismen är rädslan det sprider. Vi behöver känna oss trygga både på vårt arbete och i det offentliga rummet”, säger Mikael Sundebäck, Nordisk produktchef på säkerhetskoncernen Gunnebo.  Vi i Sverige har hittills varit relativt förskonade […]

Kreativa krafttag i Kalmar

MÅLMEDVETET arbete på AtlasCopcos Innovationscentrum i Kalmar har lett till en ansenlig mängd innovativa produkter och viktiga patent under de senaste åren.  För tre år sedan bestämde företagsledningen på Atlas Copco att göra en storsatsning på de produktlinjer som utvecklas i Kalmar. Tanken var att genom en bred innovationsoffensiv säkerställa sin dominans på marknaden. Det […]

Söderhamn satsar 280 miljoner på miljö och energibesparingar

SÖDERHAMN satsar på norra Europas största och mest offensiva energieffektiviserings- projekt. ”Under fyra år investerar kommunen och bostadsbolaget Faxeholmen 280 miljoner för att sänka energikostnader och koldioxidutsläpp”, säger kommunstyrelsens ordförande Sven-Erik Lindestam (s). Kommunstyrelsen i Söderhamn har sedan flera år tillbaka pekat på behovet av att ställa om Söderhamn till en miljövänligare och hållbarare kommun att […]

Silent Wall klarar ny bullerförordning

Gyproc har tagit fram ytterväggen Saint-Gobain Silent Wall 65 dB för att möta den nya bullerförordningen, som bland annat medger en höjd trafikbullernivå vid utsida fasad för små lägenheter. –Silent Wall 65 dB har mycket goda ljudegenskaper, låg vikt och fuktsäkerhet, den är ekonomisk och energieffektiv, säger Tommy Haglund, KAM affärsutveckling på Gyproc. De nya […]

Navet i framtidens Sverige

Jönköpings län ligger strategiskt rätt och får tre stationslägen på de nya stambanorna för höghastighetståg – Tranås, Jönköping och Värnamo. Det betyder förstås mycket för länets utveckling, men också för omgivande regioner och resten av Sverige. – Jönköpings län är en av de snabbast växande regionerna i Norden. Den småländska entreprenörsandan ger en stark utveckling […]

Sveriges sydligaste stad har fått en unik chans!

Sveriges sydligaste stad har fått en unik chans att gå från hamnstad till kuststad. Nu öppnar Trelleborg upp staden mot havet i ett samhällsbyggnadsprojekt med stora möjligheter. Vill ni vara med? När det snabba pendlingståget Pågatåget och Trelleborgs nyrenoverade centralstation vid hamnen invigdes i december så kunde kollektivtrafikcentrat och bussarna flyttas dit och frigöra attraktiva markytor […]

Varför behöver Valdemarsviken saneras?

På grund av utsläpp från f.d. Lundbergs Läder i Valdemarsvik, ett av nordens största garverier, har vikens sediment kraftigt förorenats av framförallt krom. Krom och kvicksilver användes i garvningsprocessen och släpptes ut ore-nat i Fifallaån som mynnar i Valdemarsviken. Föroreningarna har sedan spridits utåt i viken och påträffas idag ända ute vid tröskeln vid Krogsmåla, […]

Sanering av Gusums bruksområde

Vid det gamla Bruksområdet i centrala Gusum har industriell tillverkning av mässings- och kopparprodukter bedrivits sedan 1800-talet. Man har tillverkat bl.a. ljusstakar, ljuskronor, rör, profiler, stänger, blixtlås, viror till pappersindustrin samt s.k. kortvaror vid bruket. Inom bruksområdet är tidigare utfyllda markområden kraftigt förorenade till följd av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Fyllningen är […]