Myndigheternas innovationsförmåga under progress

Genom självskattning och djupintervjuer tyckte 55 procent av myndigheterna att deras innovationsarbete gav önskat resultat och övriga inte. – Av de som lyckas med innovation anger 56 procent att de har innovation inskrivet i sitt uppdrag. Motsvarande siffra för de som inte anser att de lyckas är 35 procent. Där kunde vi se att uttalade […]

Ny metod för naturlig vattenrening imponerar

En stor mängd organiska miljögifter kan inte tas hand om av konventionell rening där läkemedel är en viktig del utav vad som kommer ut i miljön. Det är en nyckelfråga både nationellt och internationellt och lyfter utmaningar som antibiotikaresistens och minskade fiskbestånd. Speciellt framtagna enzymer Inspirationen kommer direkt från naturen själv. En bakterie som blivit […]

Arcticus Systems gör realtid förutsägbar

Att traditionellt verifera och certifera mjukvara i realtidssystem är tiskrävande. Vår nisch är att erbjuda metodik och verktyg för formell analys av mjukvaruintensiva komplexa system där säkerhetskritiska funktioner ska utföras vid rätt tidpunkt oavsett systemets tillstånd. Med hjälp av våra Rubus-produkter kan kunden analysera mjukvarukonstruktionens realtidsegenskaper. Rubus-produkterna, som är certiferade enligt ISO 26262 ASIL D, […]

Atlas Copco samordnar EU-initiativet för framtidens hållbara gruvsystem

Atlas Copco Rock Drills AB har utsetts till samordnare för det europeiska konsortiet SIMS – Sustainable Intelligent Mining Systems. Den totala budgeten är på 168 miljoner kronor, och i projektet deltar två universitet, fem gruvbolag och fem teknikleverantörer. Namnkunnig medlemslista Atlas Copcos roll som samordnare kommer bland annat att innebära informationsdelning mellan projektkonsortiets medlemmar och […]

Bättre vård genom övergripande systemlösning

För stor mångfald – Vården har idag en för stor mångfald när det gäller IT-lösningar, förklarar Håkan Petersson som är Senior Vice President på Capgemini. De är bra var för sig, men tillsammans har de byggt isolerade öar. Det försvårar informationsutbyte mellan vårdinstanser både inom och utanför Sverige – något som blir ett stort problem […]

Nya möjligheter till förbättrad diagnostik hos smärtpatienter

Kronisk smärtproblematik är en av de vanligaste orsakerna till långvarig sjukskrivning och cirka 20 procent av Sveriges befolkning lider av någon form av långvarig smärta. Torsten Gordh är överläkare och professor inom klinisk smärtforskning vid Uppsala Universitet och beskriver tillståndet som en osynlig folksjukdom. – När det gäller andra typer av sjukdomar kan läkare ofta […]

Lokal strålning vid tidig bröstcancer imponerar i Örebro

Enklare behandling Historiskt sett har strålbehandling alltid använts för att minska risken för återfall efter bröstbevarande kirurgi. Men det finns inte alltid anledning att strålbehandla hela bröstet. Framstegen inom partiell bröstbestrålning har lett fram till en metod där man nu kan sätta in en liten kula i håligheten efter tumören, och sedan ge en enda […]

Unik teknologi öppnar för nya behandlingar inom regenerativ medicin och cancer

Xintelas utveckling av den patentskyddade markörteknologin XINMARK™ ger möjligheter att selektera och kvalitetssäkra stamceller för behandling av artros. I en studie på hästar, som ofta drabbas av broskskador, har man visat att Xintelas stamcellerna har en positiv effekt på ledbrosket och det underliggande benet efter en skada. – Vi förbereder nu för kliniska studier på […]

Ett modernt digitalt samhälle kräver modernt säkerhetstänk

Idag köper vi varor och tjänster, gör banktransaktioner, sköter myndighetsärenden och går till läkaren via nätet. Internet of things driver oss mot en alltigenom uppkopplad vardag, medan vi bygger ut våra nätverk både professionellt och privat via digitala tjänster som syr ihop det offentliga med det privata. GDPR kräver medvetenhet och ansvar 2018 sker införandet […]

Självkörande lastbil revolutionerar transportbranschen

– Genom att inför eldrivna och självkörande lastbilar på vägarna kan vi minska CO2 utsläppen markant. Autonoma fordon tillhör framtiden. Vi lever i en tid då verktygen finns, vi har ett val. Den stora utmaningen är inte tekniken, utan att våga ställa om. Vår självkörande lastbil T-pod kan köra på egen hand men den kan […]