Framtidens flygmotor byggs i Trollhättan

I EU:s stora forskningsprogram Clean Sky gör GKN och Europa satsningar på en halv miljard kronor på svenska motorprojekt för att minska flygets miljöpåverkan. De övergripande målen är bland annat att halvera både bullernivå och CO2-utsläpp, samt reducera NOx-utsläppen med 80%. – Genom Clean Sky kan vi samarbeta med världsledande företag och akademier för att […]

Banbrytande teknik förkortar designcykeln

Forskning om adaptiva algoritmer på KTH har möjliggjort en automatisk tjänst som låter personer utan tidigare erfarenhet att enkelt genomföra tillförlitliga flödessimuleringar. Detta öppnar för värdefull kunskap om hur luftflödet påverkar bränsleförbrukningen för en bil, spridning av luftföroreningar i städer, ventilationen i byggnader eller hur blodflödet ser ut i en hjärtsjuk persons kropp. Beräkningarna genomförs […]

Kvalitetsregister ger säkrare höftoperationer

Ny avhandling Överläkare Anne Garland på Visby lasarett är nydisputerad med en avhandling som baserats främst på data från Höftprotesregistret. – Registret gjorde det möjligt att koppla ihop uppgifter från olika källor och därigenom hitta nya samband, förklarar hon. Exempelvis kunde vi väga in faktorer som patienters utbildningsnivå, ekonomi och övriga sjukdomar för att ge […]

Dagens forskning är morgondagens sjukvård

Krävs schemalagd tid för klinisk forskning Viktiga åtgärder inom StratCan programmet är att stärka forskningsmiljön på KI, stimulera internationella samarbeten och att rekrytera framstående nationella och internationella forskare. Jonas Bergh, professor, Karolinska Institutet och StratCan Director 2016-2019, ser en förbättringspotential när det gäller att sammanföra pre-klinisk och klinisk forskning och betonar vikten av att ge […]

”Vi har satt höga mål, men inte omöjliga”

Mat och hälsa är ett av tre fokusområden som Örebro universitets nya rektor Johan Schnürer har valt att satsa extra på. Samverkan präglar alla tre. – Vi har satt höga mål, men inte omöjliga. De går att nå. Inom mat och hälsa måste vi arbeta över ämnesgränser för att hitta nya lösningar. Forskare inom medicin […]

Avancerad matematik – en nyckel till framgångsrik digitalisering

Med hjälp av avancerad matematik och simulering bedriver centret industriforskning som bidrar till att effektivisera produktframtagning och produktionsprocesser för både stora och små företag inom flera branscher. Det gäller t ex verkstads- och fordonsindustrin, läkemedel, skog, papper och förpackning, elektronik, energi samt informations- och kommunikationsteknologi. – Vi har byggt upp en omfattande verktygslåda som idag […]

GARO fixar säker laddning med nya generationens laddstolpe

Inom några år kommer elbilen på allvar att börja konkurrera ut bensinbilen. Över hela landet är bygget av laddstationer igång och en stor del av dessa laddstolpar är tillverkade i Gnosjö, hos GARO.  GARO startades 1939 med affärsidén att tillhandahålla elmaterial till elinstallatörer i Sverige. De senaste tjugo åren har företaget även varit marknadsledande tillverkare […]

Innovationer som kan förbättra världen

Med en imponerande meritlista i bolagsbyggande, fokuserar inkubatorn GU Ventures på innovationer som kan förbättra världen. De är inne på sin åttonde notering med Cereno Scientific, som väljer att ta kommersialiseringen av sitt blodproppsförebyggande läkemedel till aktiemarknaden. GU VENTURES har under 20 år medverkat till ett 120-tal nya start-ups och topprankats för detta. De fokuserar på att identifiera […]

Datoriserade simuleringsmodeller för tidig upptäckt av cancer

Genom beräkningar på en simulerad befolkning kan man utvärdera effekten av åtgärder för tidig upptäckt av cancer. Matematiska och statistiska modeller samt avancerad datoranvändning i den medicinska forskningen väcker allt större intresse.  Idag kallas alla kvinnor i Sverige över 40 år till regelbundna mammografi undersökningar för att upptäcka bröstcancer, så kallad screening. Undersökningarna är likadant utformade […]

Samarbete kring inbyggda system skapar kvalitet och flexibilitet

Västeråsföretagen Aros Circle AB och Elektronik Mekanik AB samarbetar sedan många år och erbjuder tillsammans allt från konsult­ tjänster och elektronikproduktion till färdiga produkter inom inbyggda system med mera. Mottot är kunnande, flexibilitet, kvalitet och snabbhet. Företagen är bra på att matcha mot kundens önskemål och krav. Kvalificerade konsulttjänster  Aros Circle AB erbjuder kvalificerade konsulttjänster […]