”Digitala läromedel dominerar om fem år”

Många har redan förstått fördelarna med läromedel som uppdateras kontinuerligt, är självrättande och har inbyggda möjligheter till individanpassning. – Våra läromedel är byggda från grunden för en digital plattform med allt vad det innebär. Allt från ordbok till kartor och fördjupning är samlat på samma ställe men man kan också lägga till och komplettera med […]

Framtidens miljövänliga produkter byggs med bioresursteknik

– Om man är intresserad av miljöfrågor är det helt rätt utbildning, säger Evelina Wickbom, tredjeårsstudent. Utbildningen är ganska inriktad mot skogsindustrin, så det ska man också vara intresserad av. Och så ska man förstås vilja bli civilingenjör. För att klara utmaningar som klimatförändringar och sinande oljeresurser måste hela samhället ställas om, i Sverige och […]

Elever uppmuntras att välja byggbranschen

Boverket bedömer att mer än 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Bara för att klara de framtida åldersavgångarna krävs 40 000 nya medarbetare i byggbranschen. Samtidigt uppger byggbolag brist på arbetskraft som det främsta hindret för att växa. Och en av de stora frågorna för branschen i dag är att allt för […]

Nästa generation av skolledarutbildning

– Det är viktigt att vi som forskare och utbildare av skolledare, d.v.s. rektorer och förskolechefer, deltar och tar initiativ i den debatt som ska forma framtidens skolledarutbildning, säger Mittuniversitetets rektorsutbildningschef Tomas Berglund. Framtidens skolledning Skolkommissionens betänkande som presenterades i våras är något av ett trendbrott i svensk skolpolitik. Där det länge legat fokus på […]

Ny inriktning för barns rörelseglädje hela skoldagen

Första gruppen startade vid Stockholms universitet i höstas där de studerar i tre år varav en termin på GIH. Jill Angleborn är en av dem: – Jag är glad över att få ta del av denna utbildning och mitt mål är att inspirera barnen till rörelseglädje. Under skoldagen begränsar vi oss inte enbart till idrottslektionerna […]

RSFI – integration på goda grunder

Vi befinner oss på en avstyckad gård ett stenkast från Hässleholms centrum. Här bedrivs trädgårdsterapi och samtalsgrupper och här finns också möjligheter till egen odling. Gården är en av de tillämpningar som skapats för att testa hypoteser om integrationsprocessen. – När vi tittade på forskningen, förstod vi också att det är en hel del som […]

Sunne – här växer träd, människor och företag

Sunne är grafiska branschens nod för utveckling och nyetablering av företag i Sverige. Och sedan 1992 har Brobygrafiska varit en grundpåle för denna utveckling. Nu står kommunen i startgroparna för att starta en ny YH-utbildning inom industriell träbyggnad under hösten 2018. Med en byggnadsbransch som är näst störst i kommunen – efter papper och massa […]

IT-strategi ger Luleås skolor lika förutsättningar

Under 2016 har ett omfattande arbete pågått med att ta fram en IT-strategi för skolorna i Luleå. Resultatet har blivit att alla skolor och elever i kommunen får likvärdiga förutsättningar när det gäller digital utrustning och motivation. – Genom IT-satsningen tog vi ett helhetsgrepp över utvecklingen av digitaliseringen i skolorna. Tidigare var skillnaderna stora mellan […]

Långtidshyra som alternativ för att optimera kommunernas ekonomi och välfärd

Sveriges kommuner står inför stora utmaningar de kommande åren, inte minst då det gäller inom förskola- och skolverksamheten. De flesta kommuner upplever olika typer av demografiska utmaningar. Storstadsregionerna med dess kranskommuner visar ständig tillväxt men där antalet barnkullar varierar över tid. Den stora flyktingströmmen under 2015 har gjort behoven akuta på många platser. Många skolor […]

Eleven i fokus i Borlänges skolor

Grundskolorna i Borlänge har en sak gemensamt: det finns en unik samsyn kring vilken skola man vill se i framtiden och hur man ska nå dit. Elevernas delaktighet spelar en central roll. – Det finns en fantastisk framåtanda och framtidstro i Borlänge, säger Cecilia von Krusenstierna som är rektor för Domnarvets skola F-6. På skolorna […]