Hög skolfrånvaro bland barn med NPF-diagnos

Idag lever mellan fem och sju procent av barn och ungdomar i Sverige med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF), som till exempel ADHD, autismspektrumtillstånd, Tourettes syndrom eller språkstörning. I den statliga utredning kring problematisk skolfrånvaro som utbildningsministern mottog i januari framkom att barn och unga med NPF är i riskzonen och Skolinspektionen har i […]

Gamla strukturer och brist på helhetssyn hindrar utvecklingen i skolan

Tillsammans med Caperio Skolpartner har han frågat skolans intressentgrupper vad de tror och tänker om skolan och dess framtid. Och det har förändrats jämfört med för tio år sedan då förra studien gjordes. – Under dessa tio år har vi både fått nya rön om hur våra hjärnor fungerar, migrationen har ökat kraftigt och de […]

Haparanda ska bli Norrbottens bästa skola

– Utbildning är en av de absolut viktigaste nycklarna till ett gott liv. De elever som går ut skolan med fullständiga betyg och har en positiv inställning till utbildning lyckas bättre i livet i stort och lever ett friskare och längre liv, säger Bengt Westman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden. – Vi kommer inte att […]

Nytt läromedel breddar undervisning om jämställdhet

Vi har rätt att behandlas lika, men ofta brister det. Både i skolan och i arbetslivet. Läroplanen för gymnasiet har ett tydligt jämställdhetsperspektiv men fram till nu har det knappt funnits något material på området som innefattar arbetslivet. Därför har Arena Skolinformation tagit fram undervisningsmaterialet ”På lika villkor – Jämställdhet genom livet” som tar ett […]

Vi vill ta ledartröjan i den digitala utvecklingen av skolan

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att uppnå Skolverkets nationella IT-strategi för skolan har Hallsbergs kommun arbetat brett, vilket har varit ett lyckat koncept. Genom att involvera hela styrkekedjan från politik och förvaltning via rektorer till lärarna och undervisningen i klassrummet kommer man att till hösten vara där Skolverket pekat ut att skolorna bör […]

Språkutveckling, språkstörning, språklig sårbarhet

De allra flesta barn bemästrar språket lekande lätt och kan redan när de är ett par tre år både förstå och själva göra sig förstådda med ord såväl som kroppsspråk – vilken kometkarriär! Det gör att barns språkutveckling ofta ses som självgående och självklar och därför tas för given. Men så enkelt är det inte […]

Modulär arkitektur idealiskt för framtidens skolor

– Zenergy AB har utvecklat ett nytt sätt att bygga smarta, miljövänliga och högkvalitativa skolbyggnader

– Kort produktionstid, hög kostnadse ektivitet och en överraskande attraktiv gestaltning är typiska kännetecken

– Modulär arkitektur har utvecklats och är idag något helt annat än gammalt modulbyggande

Stor och dynamisk skola i litet format

Friskolekoncernen PPS AB fortsätter att växa

Pilou strävar efter att göra avtryck

Susanne Bertelsen och Anna Davidson stödjer människor och organisationer att mötas och växa. De vänder sig särskilt till utbildningssektorn. Deras upplevelsebaserade utbildningar varvar teori och praktik där deltagarna får verktyg att använda direkt i vardagspraktiken. För dem är det viktigt att ge deltagarna enkla verktyg som gör skillnad och avtryck i vardagspraktiken.

Bättre skola med öppna system

Ett nytt digitalt ekosystem för skolan med bättre administrativt stöd som frigör resurser för pedagogik. iVIS är en öppen plattform som revolutionerar skolans administrativa IT-stöd. Föreningen Sambruk och imCode Partner AB, som arbetar för digital delaktighet och dialog i offentlig sektor, har med anslag från Vinnova under två år utvecklat projektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem […]