Digitala nycklar förändrar hemtjänsten på GotlandSwedlock är sedan flera år specialiserade på digitala låslösningar för kommunal verksamhet. Gotland är en av sextio kommuner i Sverige som använder detta. Med smarta nycklar har man fått digitala behörigheter till sina brukare och slipper åka runt och jaga efter nycklar.

– Syftet var att minska bilkörningen, minska väntetiden vid larm, förbättra arbetsmiljön hos medarbetarna och öka tryggheten. Vilket också går att läsa i socialförvaltningen region Gotlands slutrapport, säger Joel Eliasson, Swedlock.

En unik fördel med systemet är att de digitala låsen inte kräver batterier. På det sättet har man också fått med medicinskåp, portar, grindar och soprum.

– Våra lås kräver inte byte av alla batterier hos vårdtagare med jämna mellanrum, vilket givetvis bidrar till ökad säkerhet för alla, säger Joel.

Nu tar Swedlock utvecklingen vidare med en lösning där t ex hemtjänst, räddningstjänst och annan kommunal service kan använda samma smarta låslösning. Synergieffekterna är uppenbara. När alla använder samma system är ekonomiska vinsten självklar men det handlar också om säkerhet.

– Räddningstjänsten i nordvästra Skåne var först ut i Sverige med detta. Att flera samhällsfunktioner använder samma smarta lås underlättar förstås för många. Det finns stora värden för kommunerna att samordna detta mellan olika verksamhetsområden, avslutar Joel.

Läs mer på: www.swedlock.se


Redaktionen