En attraktiv plats för omlokalisering av statliga arbetstillfällenGenom att omlokalisera statliga verksamheter från Stockholmsregionen ges förutsättningar för tillväxt, företagande, sysselsättning och boende på en attraktiv landsbygd. I Bollnäs och närliggande kommuner finns alla de förutsättningar som krävs för etablering av nya arbetsplatser.


God kompetensförsörjning, bra infrastruktur och aktivt bostadsbyggande är faktorer som bidrar till Gävleborgs och Bollnäs attraktionskraft. Bollnäs ligger centralt placerat i Gävleborg och har goda kommunikationsmöjligheter för arbetspendling från flertalet andra kommuner. Ett nytt resecentra med intilliggande verksamhetslokaler planeras och kommer fungera som ett nav för arbetspendling i regionen. Anders Johansson, kommunchef i Bollnäs, menar att Bollnäs centrala läge i Gävleborg ger goda marknadsförutsättningar och är en av anledningarna till att flera större företag gjort lyckosamma etableringar i Bollnäs senaste åren, däribland Biltema och Aleris. Men för att värna om arbetsmarknadsregionens tillväxt och sysselsättningsgrad behövs fler arbetstillfällen.

– Bollnäs är en kommun med förhållandevis hög arbetslöshet. Vi har tagit ett stort ansvar när det gäller flyktingmottagande. En omlokalisering av statliga arbetsplatser till Bollnäs skulle gynna en stor och bred grupp av arbetskraft, inte bara i Bollnäs utan hela länet, säger Anders Johansson.

Inom en restid på en timme nås Bollnäs som arbetsmarknad av 190 000 innevånare. Ett centralt läge med närhet till många andra kommuner ger bra förutsättningar för god kompetensförsörjning. Det är en viktig anledning till Bollnäs starka attraktionskraft menar Marie Centerwall, kommunstyrelsens ordförande i Bollnäs kommun.

– En etablering av antingen nya eller delar av befintliga statliga verk skulle få positiva konsekvenser för framåtandan och sysselsättningen i hela Gävleborg. Vi är med stöd av andra kommuner och organisationer redo att teckna samhällskontrakt med staten kring omlokalisering av arbetstillfällen avslutar Marie Centerwall.

Anledningar till Gävleborg och Bollnäs som plats för statliga omlokaliseringar

– En funktionell arbetsmarknad

– God kompetensförsörjning

– Bra pendlingsmöjligheter

– Aktivt bostadsbyggande

– Nytt resecentra med intilliggande verksamhetslokaler

Läs mer på: www.bollnas.se


Redaktionen