Folk vill helst bo i småhus!

Småhus är den populäraste boendeformen, enligt krav på byggandet, säger Jakob Eliasson på Villaägarna. En undersökning av Demoskop beställd av SEB. Varannan storstadsfamilj vill helst bo i småhus, medan bara 34 procent föredrar borätt. I hela landet föredrar 65 procent småhus.visar statistik från SCB.

Byggandet möter inte efterfrågan, vilket höjer priserna. När de stora kullarna födda på 80- och 90-talet når ”villaålder” lär efterfrågan stiga ytterligare. Det ställer stora krav på byggandet, säger Jakob Eliasson på Villaägarna.Villaägarna vill minska bostadsbristen genom en förtätning som inkluderar fler enbostadshus. Idag finns det få alternative för den som vill både I hus och relativt central.- Idag finns inget mellan stenstad och klassisk trädgårdsstad. Att kombinera relativt tät bebyggelse I central lägen med en egen ytterdörr och kanske en liten täppa läge kan var ett drömboende för manga. Men för att det ska bli verklighet måste stadsplaneringen utgå ifrån hur folk faktiskt vill bo, säger Jakob Eliasson.

Villaägarnas riksförbund

villaägare_feat_logga

VÄLKOMMEN TILL ALMEDALENSEMINARIE:
FLER ENBOSTADSHUS, EN LÖSNING PÅ BOSTADSBRISTEN?
I stadsplanering är ”villamattor” ett skällsord. Men är förtätning av stenstaden den enda vägen, eller kan trädgårdsstaden vara en del av lösningen på bostadsbristen? Begränsas staden av uppdelningen i antingen sten- eller trädgård? Och hur kan befintliga villaområden förtätas och nya byggas?

DELTAGARE:
Stefan Attefall, Civil- och bostadsminister
Ola Andersson, arkitektskribent på DN, författare och debattör
Moderator: Lydia Capolicchio
DATUM: 3:e juli
TID: Kl 10 – 10:50
PLATS: Strand Hotel Visby, Strandgatan 34Tobias Berg

Redaktör