Iterio vågar välja annorlunda arbetssätt

Iterio är konsulten inom samhälls­planering och samhällsbyggnad som vågar tänka nytt, speciellt i fråga om arbetsmiljö­frågor för ingenjörer. Det råder nämligen ett högtryck i branschen just nu: 

– Enkelt uttryckt har vi ingen önskan om att arbeta sönder våra konsulter. Vi verkar i en bransch som är överrepresenterad när det gäller stressrelaterade sjukdomar, mycket på grund av en överhettad marknad och snäva tidsplaner. Samtidigt är det inte många andra aktörer som pratar om arbetsmiljöfrågor för ingenjörskåren. Vi vill här ta vårt ansvar och vara en bra arbetsgivare, säger vd Jonas Jonsson. 

Förra året fick bolaget in nya, starka ägare i form av norska Multiconsult. Det tillsammans med en smart arbetsgivarpolicy ska få bolaget att fortsätta växa: 

– Sedan vi startade 2011 har allting byggt på att vi kan knyta till oss väldigt kunniga anställda som är specialiserade på det de gör. Nyckeln till framgång är att vara en attraktiv arbetsgivare. Vi har inte alls samma struktur som de större aktörerna, utan vi är betydligt mer specialiserade. Det gör att vi kan ta på oss andra typer av uppdrag som kräver hög kompetens, säger Jonas Jonsson. 

Det här är inte det enda området där Iterio har vågat tänka annorlunda. Bolaget är inblandat i ett prestigeprojekt rörande tvärbanans utbyggnad i Stockholm. I detta projekt jobbar de lite annorlunda. Konceptet kallas för visuell planering, där både projektörer och projektledning är delaktiga i planeringen och där tidsplanen naturligt kan växa fram. På så vis kan arbetsmiljön hållas på topp: 

– Vårt arbetssätt har som vi ser det gett oss stora fördelar i att motverka onödig stress. I vanliga fall är det lite som katt och råtta i den här branschen, där alla väntar på underlag från någon annan för att kunna gå vidare. Genom att vi samlar alla funktioner kan vi på ett ganska unikt sätt se och samordna alla inbördes beroenden, avslutar Jonas Jonsson. 

Läs mer på: www.iterio.se 

Presenteras av


FAKTA 

Iterio är konsulter inom samhällsplanering och samhällsbyggnad. De hjälper kunder med projektledning, projekteringsledning och datasamordning. 

Läs mer på: www.iterio.se Tobias Berg

Redaktör