SBB bygger för framtidenAllt fler människor söker sig till storstadsregioner. Nu behövs ökade satsningar och åtgärder på Sveriges väg- och järnvägsnät.
- SBB har kompetensen, erfarenheten och storleken som krävs för att bygga framtidens järnväg, säger vd Pär Opard.


SBB utför egna järnvägs- och markentreprenader, och har lång erfarenhet av arbetsledning inom bana, mark och signal. Det är stora projekt på gång och mycket behöver göras bland annat för att få ett fullt fungerande järnvägssystem.

–För att kunna ta sig an dom större projekten som är på gång, så krävs de muskler, erfarenhet och att man är ett större bolag som har helheten inom alla områden. Därför tar vi på SBB nästa steg och går samman med NRC Group för att kunna ta nästa steg. Tillsammans kommer vi omsätta över 2 miljarder kronor och med vår samlade kompetens kommer vårt bolag vara ett av de företag som kan ta sig an de stora projekten, säger Pär Opard.

Underhåll av järnvägen är eftersatt och SBB anställer för att klara av att möta de framtida behoven.

– Banorna måste rustas upp och vi behöver dessutom bygga mer järnväg för att möta både person- och godstrafik i framtiden. SBB är genom NRC den mest kompletta aktören på infrastrukturmarknaden och en väldigt bred arbetsgivare. Nu behöver vi bli fler för att förbereda oss för framtiden, säger Pär Opard.

Medarbetare inom flera områden behövs: el, signal, banarbetare, svetsning, markarbeten… Unga och oerfarna såväl som äldre med erfarenhet kan söka eftersom man får utbildning och kompetensutveckling inom företaget.

Hur kan ni vara en attraktiv arbetsgivare?
– Hos oss fattas besluten där kompetensen finns så man har möjlighet att vara väldigt delaktig. Vi vet att delaktighet skapar engagemang och det märks i vår organisation idag. Vi jobbar mycket med personlig utveckling och ledarskap. Vill du betraktas som en god ledare måste du förtjäna förtroende. I vår ledning har alla stor erfarenhet av järnvägsbyggande – de kan hantverket – och det skapar en ömsesidig förståelse.

Med så omfattande projekt på gång- hur kan SBB bidra till en hållbar tillväxt?
– Ett företag av vår storlek kan jobba parallellt med både miljö, kvalitet och arbetsmiljöfrågor. Att ha ett hållbart tänk kostar lite kortsiktigt men långsiktigt får vi alltid tillbaka våra investeringar, säger Pär Opard.

Finns det något som ni märker av just nu?
Ja ett exempel är att allt fler människor söker sig till storstadsregioner. Så vi ser ett ökat behov av miljövänliga transportalternativ och det kräver en utbyggnad av person- och godstrafik på järnvägen.

– En stor utmaning för dagens samhällsbyggare är att förstå vilken infrastruktur som krävs i framtiden. SBB har resurserna och kompetensen och söker nu fler som vill vara med att bygga och underhålla framtidens spår, säger vd Pär Opard.

SBB är den mest kompletta aktören på infrastrukturmarknaden och en väldigt bred arbetsgivare.

FAKTA
SBB utför uppdrag åt Trafikverket efter järnväg och väg och har även privata spårägare som uppdragsgivare. SBB utför uppdrag inom ban, el, mark och signal med egna spårgående maskiner samt egen banpersonal och tekniker inom de olika teknikgrenarna.

SBB grundades i september 2006 av Jonas Friberg och Bengt Svanberg. Från oktober 2016 ägs företaget av Jonas Friberg, styrelseordförande Pär Larsson och vd Pär Opard. Huvudkontoret ligger i Borlänge med lokalkontor i Enköping, Luleå, Furudal, Gävle samt Hässleholm. SBB har för närvarande ca 120 anställda.

Läs mer på: www.signal-banbyggarna.se


Redaktionen