Strukton vill få till ett modernt järnvägsunderhåll

Gunnar Wetterberg och Otto Nilsson

Den svenska järnvägen borde underhållas och utvecklas med ny teknik och nya smarta arbetsmetoder och upphandlingsregler som inte bara tar hänsyn till pris utan också till kvalitet. Det hävdar Strukton Rail vid ett seminarium under Almedalsveckan och pekar bland annat på erfarenheter från Nederländerna, där man arbetar mycket smartare än vi gör i Sverige.

– Vi har metoderna och analysredskapen för att göra rätt saker vid rätt tillfälle och få ett bättre järnvägsunderhåll till samma kostnad, men det krävs nya regelverk för hur upphandlingar går till. Det säger Otto Nilsson, chef innovation och utveckling på Strukton Rail AB, som vill öppna ögonen på politiker och beslutsfattare för nya innovativa sätt att arbeta. Bland annat digitaliserad underhållsplanering.

Underhållet idag bygger mycket på besiktningar och periodiska intervall och det har skett på samma sätt i 50 år. Banorna är hårt utnyttjade, ofta kör man på tills något rasar. Med ny teknik finns möjligheter att samla in data, analysera underhållsbehovet närmare och jobba med rätt saker – och det till samma pris. I exempelvis Nederländerna har man kommit långt med ett modernt arbetssätt.

Verkar för mer tillgänglig anläggning
– Vi vill ta vårt ansvar för att skapa en mer tillgänglig anläggning och sätta in modern teknik, alla behövliga data finns redan. Det finns analysverktyg där all data om anläggningens status kan matas in och där man i kombination med gamla uppgifter kan få förslag på vad som ska göras. Men dagens upphandlingar stöder inte innovation.

Otto Nilsson berättar att Strukton Rail på eget bevåg och utan extra kostnad för beställaren från kommande årsskifte tänker praktisera sina idéer och metoder för en helt ny underhållsplan i det löpande Projekt Stockholm Mitt, underhållet av järnvägen mellan Älvsjö och Ulriksdal, för att visa på resultat.

– I dag stöder inte våra kontrakt ett modernt innovativt sätt att arbeta och åstadkomma mesta möjliga tillgänglighet i järnvägsanläggningen, som är så hårt belastad, säger Otto Nilsson. Det är bara lägsta pris som gäller i upphandlingen.

”Hur utvecklar vi järnvägen så att den möter samhällets behov” är rubriken för Struktons seminarium under Almedalsveckan. 

Underhållet avgörande för arbetsmarknaden
Historikern och samhällsdebattören Gunnar Wetterberg är en av paneldeltagarna vid Struktons seminarium i Almedalen:
– Min viktigaste poäng är att järnvägen måste vara pålitlig för att kunna spela sin roll att ta rätt person till rätt plats, eftersom vi står inför allt större förändringar och omkastningar på arbetsmarknaden.

– Det blir allt viktigare att skapa stora arbetsmarknadsregioner, vilket är bra för ekonomin och gör det lättare för var och en att hitta rätt jobb. Då gäller det att inte minst den spårbundna trafik som redan finns fungerar. Det kräver ett bättre fungerande underhåll.

– Historiskt har det funnits starka skäl för att bygga nytt och den aktuella opinionen för nya järnvägar har hämtat sin näring ur det som hände när stambanorna kom till på 1800-talet. Med dåtidens dåliga vägnät hjälpte järnvägen till att knyta ihop landet. Idag är det inte lika lätt att se att järnvägen skulle spela just den rollen. Den är inte ett lika överlägset transportmedel längre. Men pålitligheten är det centrala för att pendlingen ska fungera, säger Gunnar Wetterberg.

Presenteras av


Almedalen Seminarium: 
Hur utvecklar vi järnvägen så att den möter samhällets behov?
 
Arrangör: Strukton Rail
Dag: 3/7 2017 08:30 - 10:00
Evenemangstyp: Debatt
Ämnesområde: Infrastruktur
Ämnesområde 2: Hållbarhet
Språk: Svenska
Plats: Vinäger, restaurang, Hästgatan 4


Strukton Rail AB
 är ett företag som bygger, driver och underhåller järnvägssystem. Det svenska bolaget ingår i koncernen Strukton Rail, med drygt 4000 anställda och verksamhet i sex länder i Europa. Järnvägskoncernen ingår i Strukton Group, ett holländskt infrastrukturbolag som förutom järnväg också bygger och anlägger vägar, fastigheter och andra infrastrukturlösningar.

Strukton Rail AB har drygt 850 medarbetare och är verksamma i Sverige och i våra skandinaviska grannländer. Vi erbjuder alltifrån enskilda insatser till helhetsentreprenader för järnväg och har full kompetens inom BEST-teknikerna (Bana, El, Signal och Tele).

Strukton Rail AB är Nordens ledande privata järnvägsaktör. Vi arbetar kontinuerligt med att öka kvalitet och säkerhet i våra spåranläggningar och vår devis för en trygg, säker och hållbar järnväg är ett starkt fokus på förebyggande underhåll – We find it before it breaks.
Läs mer här

 Tobias Berg

Redaktör