Umeå – attraktivt nav i norr

Bilden av Umeå är i dag bilden av en expansiv region där utvecklat samarbete över Kvarken och framsynta satsningar på transport och logistik skapar möjligheter för tillväxt. Grunden utgörs av kommunala INAB som startades 2006 för att tillvarata möjligheterna när Botniabanan byggdes. I dag har regionen utvecklats till ett av Sveriges modernaste logistikcenter och utvecklingen fortsätter.

Ny, effektiv och miljövänlig färja till Finland

Ett nära samarbete mellan Umeå och Vasa har utmynnat i både ett gemensamt färjebolag och Kvarkenhamnar AB samt EU-projektet Midway Alignment.

Målet med projektet är en effektiviserad färjetrafik som miljövänligt och snabbt alternativ för gods- och persontrafik. Redan innan den nya färjan har satts i trafik har antalet passagerare ökat från 42 000 år 2011 till 170 000. Mängden gods har ökat och fortsätter växa till havs och på ländernas järnvägsnät. Med förbättrade förbindelser kommer också ekonomisk tillväxt och ökat samarbete mellan länderna.

Kommunalt mod och engagemang

För att locka resande och gods till effektiva och miljövänliga transporter och därmed utveckla regionen har Umeå kommun initierat ett stort antal projekt och genomfört stora investeringar. Ett nytt logistikcenter började byggas 2008 och utvecklas fortsatt. Ny infrastruktur kopplad till Botniabanan och Stambanan, nya vägar, ny och elektrifierad järnväg till hamnen och anslutningsvägar anpassade till tung trafik och ökad trafikmängd har byggts. I den utvecklade logistikparken är flera stora distributionsföretag på väg att etablera sig och fastighetsbolaget AxFast bygger 22 000 kvadratmeter för lager och distribution.

Umeå växer och intresset från alla som söker en expansiv region med goda framtidsutsikter och en fantastisk livsmiljö ökar. För näringslivet lockar också Umeås stärkta roll som modernt center för logistik och transporter med flyg, järnväg, på väg och över havet till och från resten av Europa.

 

Infrastruktur i Umeå AB

inab_feat_logga

INAB – Infrastruktur i Umeå AB – är ett kommunalt bolag som utvecklar och förvaltar infrastruktur. Vi arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt hållbara transportlösningar till nytta för medborgare och näringsliv.

Besök gärna vår hemsida om du vill veta mer:
http://www.inab.umea.seTobias Berg

Redaktör