Annemarie Gardshol: ”Ett bolag som går med förlust är inte sunt”

Under seminariet som arrangerades med PostNord diskuterades hur den samhällsomfattande posttjänsten ska se ut och hur den ska finansieras när brevvolymerna och därmed dess finansiering, allt snabbare minskar. Flera aktörer är eniga om att vi befinner oss i ett paradigmskifte som stavas digitalisering, men hur ser de på brevdistributionen?

I en föränderlig värd där samhället blir alltmer digitalt krävs nya tankar och idéer. Det menade PostNords tillförordnade koncernchef och vd Annemarie Gardshol och berättade att behoven förändras hela tiden. Cirka 97–98 procent av PostNords brev kommer fram till sin mottagare inom två dagar, men enligt en undersökning är det endast fem procent av befolkningen som anser sig behöva post på daglig basis, förklarade Annemarie Gardshol.

Dan Sjöblom, generaldirektör på Post- och telestyrelsen, poängterade att vi verkligen befinner oss i ett paradigmskifte och att behoven varierar bland olika målgrupper. Det är annorlunda om man bor i en storstad eller på landsbygden, men enligt Dan Sjöblom har alla grupper mer eller mindre kommit in i digitaliseringen vilket gör att brevvolymen minskar.

Förändringar tar tid
I och med minskade volymer berättade Annemarie Gardshol om brevbärare som skriver till henne personligen och undrar om det verkligen är hållbart att åka så långa turer med lite post. Annemarie Gardshol förklarade att dagens postlagstiftning bygger på ett förlegat kommunikationslandskap som i dag ser väldigt annorlunda ut. Hon hoppades därför på att få lättnad i kraven, till exempel genom varannandags-utdelning.

– Just nu går samhällsuppdraget runt, men det är akut för att snart gör det inte det. Och förändringar tar tid, sa hon.

Teres Lindberg, riksdagsledamot (S), menade att vi inte är riktigt där än, men jobbar på det. Brev har behandlats som en grundläggande infrastruktur sedan lång tid tillbaka, och det är viktigt att inte förhasta förändringar, berättade hon.

– Demokrati funkar inte så. Vi måste veta att vi fattar rätt beslut och ha medborgarna på vår sida.

Läget är akut
Lars Hjälmered, riksdagsledamot (M), menade att för honom kokar det hela ned till samhällsuppdraget och att det gäller att titta på olika förslag samt utgå från näringslivets behov.

Det gäller att ställa serviceutbudet i relation till hur mycket man är beredd att betala och finansiera. Eftersom den breda massan av brevmottagare säger att de inte har behov av brevdistributionen som den ser ut i dag trodde Annemarie Gardshol att de är redo för en förändring. Enligt henne är läget akut och hon förklarade att för första gången på 400 år blir brevdistributionen en förlustaffär.

– Ett bolag som går med förlust är inte sunt, sa hon.

Hoppas på ett nytt beslut inom kort
Annemarie Gardshol förklarade att PostNord kommer fortsätta förse beslutsfattarna med underlag de behöver för att kunna fatta ett klokt beslut. I höst kommer portohöjningen, något som Annemarie Gardshol såg positivt på, och förklarade att hon uppskattade hur snabbt beslutet togs. Framöver hoppas hon på ett beslut om att lätta på kraven senast inom kort, helst innan årsskiftet, sa hon men poängterade att det är en optimistisk tanke.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.