Åstorp skapar bättre förutsättningar för kunskap inom programmering

Den ökade digitaliseringen av samhället ställer nya krav på våra skolor och sedan 1 juli 2018 ska grundskolans undervisning innehålla programmering. Åstorps kommun har tillsammans med fyra andra skolhuvudmän inlett forsknings- och utvecklingsprogrammet “Programmering i ämnesundervisningen” vilket ska vidareutveckla undervisningen. Forskning tillsammans med beprövad erfarenhet ska på så vis bidra till elevernas kunskapsutveckling inom ämnet.

Åstorps kommun