Bara 1 procent av svenska bolag satsar på rätt typ av innovation

Trots topplaceringar i internationella jämförelser är Sverige medelmåttigt när det gäller innovation. Det menar företagsgruppen Innovation360 Group som analyserat innovationsförmågan hos tusentals bolag i 62 länder.
– Ungefär en procent av Sveriges bolag har verkligen bestämt sig för att förändra världen och att ligga i framkant, säger Sofie Lindblom, vd för ideation360.
Sofie Lindblom, vd för ideation360. Fotograf : Linus Meyer

Innovation brukar beskrivas som en svensk nationalsport och vi rankas ofta högt i internationella jämförelser av innovationskraft. Men inom företagsgruppen Innovation360 Group vill man nu utmana den här bilden av svensk förträfflighet. Enligt bolagets egna analyser, från tusentals bolag världen över, visar det sig nämligen att Sverige på många sätt endast är medelmåttiga när det gäller innovation.

– Magnus Penker, som är grundare av Innovation 360 Group, har forskat på det här i över åtta år och vi har samlat in mycket data från tusentals bolag i över 62 länder. Där kan man se att överlag så är Sverige ungefär lika bra som alla andra när det gäller att innovera, säger Sofie Lindblom, vd på dotterbolaget ideation360 som arbetar med metod och plattform för innovationsprocessen.

Att Sverige ändå brukar rankas så högt när det gäller innovation tror Sofie Lindblom beror på att vi har ett fåtal riktigt framgångsrika och nyskapande bolag som arbetar med det som hon kallar ”radikal innovation”. Den stora massan av svenska bolag åker på så vis snålskjuts på dessa företag snarare än att själva bidra till något svenskt innovationsunder.

– Från analysen kan vi dra en tydlig slutsats: ungefär en procent av Sveriges bolag har verkligen bestämt sig för att förändra världen och ligga i framkant. Resten av bolagen ligger och speglar sig i glansen av detta, men tittar de internt så har de mest sysslat med inkrementell innovation de senaste 10-20 åren.

 

»Radikal innovation handlar om att titta framåt i tiden: vad är det för typ av makrofaktorer som påverkar världen och vad skapar de för möjligheter?«

Hur kan vi få fler svenska företag att arbeta med radikal innovation? Missa inte Innovation360 Groups seminarium i Almedalen.

Med tanke på den snabba teknologiska utvecklingen tycker Sofie Lindblom att det är oroväckande att den svenska självbilden kring innovation är så pass snedvriden. I bransch efter bransch dyker det nämligen upp nya aktörer, vars radikala innovationer och digitala affärsmodeller helt ändrar spelplanen. Företag som inte är förberedda på den typen av innovation löper därmed stor risk att halka efter och bli utkonkurrerade.

Därför tror Sofie Lindblom att fler svenska bolag nu måste börja utmana sig själva i sitt innovationsarbete. Små förbättringar av befintliga produkter är nämligen inte tillräckligt för att säkra framtiden på en allt mer konkurrensutsatt marknad.

– Radikal innovation handlar om att titta framåt i tiden: vad är det för typ av makrofaktorer som påverkar världen och vad skapar de för möjligheter? Då måste man inse att innovation inte är att byta färg på en knapp, det kan vara en förbättring men det är inte det som skriver om världshistorien. Och det som är så spännande nu är att förändringen går så pass snabbt att du kan vara med och förändra världen under din livstid.

På Innovation360 Group är ambition att hjälpa företag att göra just den här omställningen, från inkrementellt till radikalt innovationsarbete. Det handlar bland annat om att göra innovationsanalyser för att företag ska förstå sina styrkor och svagheter, tillhandahålla tekniska plattformar för innovationsprocessen och att bistå med metoder och ramverk i innovationsarbetet.  Enligt Sofie Lindblom är det nämligen viktigt att inte bara prata om  radikala innovationer utan att faktiskt förändra sitt arbetssätt i praktiken.

– Det är ett helt annat sätt att arbeta än i traditionella organisationer, som är väldigt styrda av vissa artefakter som budgeter, kvartalsrapporter, projektplaner och kpi:er. När du jobbar med radikal innovation får du inte fram den typen av artefakter, för du vet inte. Då krävs det en ny typ av ledarskap som är mer explorativt och det krävs en ny typ av process för att samla in, testa och verifiera idéer. Man måste sluta prata om innovation och börja göra.

Hur kan ditt företag bli bättre på radikal innovation? Missa inte Innovation 360 Group Seminarium i Almedalen. 

Presenteras av

Presenteras av

Seminarium: 

1% av Sveriges bolag lyckas med radikal innovation – hur når vi 100%?

Arrangör: Dagens Nyheter, Innovation 360 Group
Dag: Måndag 3/7, 14:15 – 15:00
Plats: Strandvägen 4, Dagens Nyheters tält

Beskrivning Sverige har rankats i topp i många innovationsmätningar. Genom att studera 1000 bolag i 62 länder framträder ett annat mönster. Sverige har ∼1% högpresterande bolag som bestämt sig för att förändra världen. Övriga fastnar i inkrementella förbättringar. Varför ser det ut såhär och vad kan vi göra?

Läs mer om seminariet här.

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.