Barnens rättigheter i fokus

Det är ingen tillfällighet att Eslöv var först i världen med en förskola som jobbar rättighetsbaserat med FN:s barnkonvention som grund. Karolina Åkesson är chef för förskolorna i centrumområdet och ser till att Barnkonventionen genomsyrar all verksamhet för barn, personal och vårdnadshavare.

Barnkonventionen blir lag 2020

Den första januari 2020 blir FN:s konvention om barnets rättigheter lag i Sverige. Barnkonventionen kommer att ha samma status som andra svenska lagar och kommer även att ensamt kunna åberopas i svenska domstolar – något som tidigare inte varit möjligt.