Byggt av Omtanke

Att få vara med och forma en stad är ett riktigt hedersuppdrag. Det kräver både kärlek för arkitek-turen och omtanke om kvarteret – oavsett om det handlar om radhus i Vällingby, studenttorn i Tensta, bostadsrätter i Uppsala, terrasshus i Farsta eller äganderätter i Norra Djurgårdsstaden.