Cancerfonden efterlyser nationellt stöd
för att arbeta bort vårdskulden

Trycket på Sveriges sjukvård har varit extremt högt under de senaste månadernas pandemi och mycket av övrig vård har fått ta ett steg tillbaka. Pausade screeningar och färre besök i primärvården innebär en risk att upptäckt av cancer försenats och att en vårdskuld byggs upp visar en granskning av Cancerfonden.

Cancervården har under den här tuffa perioden klarat att ställa om med bibehållen medicinsk kvalitet visar Cancerfondens granskning. Samtidigt finns nu farhågor för framtiden gällande uthållighet hos personal, skenande kostnader, mindre forskningsunderlag och en vårdskuld med oupptäckt cancer.

– Vår rapport pekar också på att en vårdskuld nu byggs upp och att oron bland patienter varit stor. Cancervården har en stor uppgift framför sig och för att klara den behövs stöd från nationellt håll. Regeringen behöver kartlägga läget i alla regioner och sätta in resurser för att långsiktigt säkra cancervårdens kvalitet säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Under våren har det varit en tydlig tillbakagång i besök inom primärvården. Till följd av färre fall av misstänkt cancer minskar även antalet cancerutredningar som genomförs, visar Cancerfondens rapport. En verksamhetschef i Stockholm uppskattar att antalet undersökningar man nu utför har minskat med så mycket som 30 – 40 procent jämfört med motsvarande period under förra året. Det här medför en stor risk för ett uppdämt vårdbehov när allt långsamt återgår till det normala inom vården.

– Många cancerupptäckter riskerar att försenas. Det beror bland annat på att screening har pausats och att färre kontaktar primärvården. Vården kommer framöver att behöva hantera alla som väntat med att söka för sina symptom. Då riskerar antalet remisser för utredning att öka och till slut kan kön till cancerbehandling växa. Vi vet att tidig upptäckt ökar möjligheten att bli botad, säger Ulrika Årehed Kågström.

Fakta om Cancerfonden

Vår vision är att besegra cancer. Målet är att färre personer i Sverige ska drabbas av cancer och fler ska överleva. Det arbetar vi som jobbar på Cancerfonden för, tillsammans med alla som skänker gåvor, alla våra samarbetspartners, alla cancerforskare och alla som på olika sätt engagerar sig i kampen mot cancer.

www.cancerfonden.se