CGM:s partnerprogram – med fokus på ökad innovation

– Vi tror stenhårt på konceptet att delad kunskap växer och det är bakgrunden till vårt partnerprogram, säger CG Helander, som utsetts att leda CGM:s nya partnerprogram. Att samarbeta med andra är förstås inte något nytt, men vi tar det steget längre genom att inkludera alla olika aktörer i ekosystemet och inte bara oss leverantörer, fortsätter han.

-Under processen med att ta fram konceptet för partnerprogrammet har vi haft kontinuerliga dialoger med olika aktörer inom branschen, både inom professionen och akademin och med andra leverantörer, såväl stora etablerade leverantörer som mindre innovationsbolag och start ups. Gensvaret vi fått har varit mycket positivt och bekräftat att vi är på rätt spår. Trots att CGM:s nya partnerprogram nyligen lanserats, har det fått en stor genomslagskraft och många olika aktörer har redan anmält sitt intresse att medverka.

Vad innebär partnerprogrammet?
Rent konkret innebär programmet i ett första steg att en aktör som har en idé om en produkt eller app som har ett värde och nytta för vårdprocessen får stöd av CGM med att testa sin innovation i CGM:s innovationslab. CGM kommer under processen också att kunna bistå med support och legal rådgivning kring den gemensamma kundens interna miljö, funktionellt och tekniskt.

Varför gör ni den här satsningen?
-Det här är en av flera aktiviteter som vi har startat för att möta upp mot den svenska e-hälsovisionen. Partnerprogrammet kommer att kunna bidra till att öka takten i digitaliseringen av vården och att Sverige kan nå sitt mål om att bli bäst i världen på e-hälsa 2025. Dessutom gynnar detta svensk innovationskraft och jag är övertygad om att svensk e-hälsoindustri är på rätt väg, avslutar CG Helander.

Läs mer på: www.cgm.com/se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.