De ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner

Ludvika kommun har som mål att 2020 vara en av Sveriges 25 procent bästa skolkommuner. För att lyckas arbetar kommunens skolor med ett systematiskt kvalitetsarbete vad gäller undervisning, bedömning och elevhälsa. Enligt Jonas Fors, skolchef i kommunen, är de på god väg.

Fakta

Ludvika kommun, ca 27 000 invånare

Ligger i södra Dalarna ca 24 mil från Stockholm

Grundskolor: 16 st enheter

Särskola: 2 st enheter

Elevantal: ca 3000 elever

Läs mer här