Debatt: Satsningar på infrastruktur i norra Sveriges inland skapar lokal tillväxt och livskraft

Infrastruktursatsningar är en förutsättning för en levande landsbygd. Det skriver debattören Marcus Ståhl, vd för Destination Vemdalen, som tror att fler områden kan följa Vemdalens exempel om bara fler satsningar på infrastruktur görs i Norrlands inland.

Sverige har en fantastisk fjällvärld som upptäcks av allt fler både sommar och vinter. Det investeras kraftigt i nya liftar, boendeanläggningar och till viss del även i infrastruktur. Det är något som är tacksamt för en destination som Vemdalen.

Vemdalen är Sveriges tredje största skidort sett till antalet liftkortsdagar. Man är också en av de svenska destinationerna som sett den starkaste tillväxten de senaste åren. Mycket tack vare de djärva entreprenörerna som genom åren vågat satsa i en skidort i Norrlands inland. De senaste 10 åren har det investerats över 2 miljarder i ett område som har ungefär 1000 invånare.

Tillgänglighet skapar resande

När den moderna turisten ska planera sin semesterresa är restid idag en av de viktigaste faktorerna. Det är ett faktum som påvisar vikten av fortsatta satsningar på infrastruktur som tillgängliggör Sveriges mer perifera delar, det är dessutom där i periferin som vi hittar många av Sveriges viktigaste och starkaste reseanledningar. 

Allt färre tar körkort

Det är ett faktum att allt färre unga storstadsbor tar körkort. Det har säkerligen positiva effekter för en storstad som på sikt får en mindre andel invånare i egna bilar som ska till jobbet. Det tros däremot inte ha samma positiva effekt för en fjälldestination i Sveriges inland. I väntan på självkörande bilar har man i Vemdalen därför valt att satsa på tåg.

Tåget till fjällen

Att ta tåget till Vemdalen var bara för några år sedan en omöjlighet på grund av nedläggningen av persontrafik på Inlandsbanan. Idag ser vi däremot en mycket stark utveckling vad gäller antalet tågresenärer som bara i år ökade med 28%. Tack vare djärva beslut och finansiering från både privat och offentligt håll har tillgängligheten av destinationen ökat kraftigt. Tågtrafiken till Vemdalen bidrar idag med nya gästnätter och intäkter till destinationen och den delen tror vi kommer att bli allt större och viktigare. Ytterligare en aspekt är medial uppmärksamhet. Inte hade den här krönikan publicerats om det inte var för tåget?

Framtiden

För att destinationer så som Vemdalen ska ha optimala förutsättningar att bidra till en levande landsbygd, ett starkt lokalt näringsliv och nya arbetstillfällen krävs det fler djärva beslut och satsningar på infrastruktur i Norrlands inland.

 

 

Marcus Ståhl

VD, Destination Vemdalen

 

 Mer läsning om fjällen:

Läs mer om tåget till Vemdalen.

Tågresenärer premieras i Vemdalen.

Fjällindex- Här är de hetaste fjälldestinationerna.


Vill du också vara med i debatten. Redaktionen tipsar om seminarier på ämnet i Almedalen:

Varför är mer räls i Norrland bra för Stockholm?

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.