Den mest outnyttjade möjligheten

Bara var tionde lärare får feedback på sin undervisning trots att forskning visar att det är bland de starkaste verktygen för att förbättra både undervisningen och elevernas resultat. Det innebär att kärnan i skolans kvalitetsarbete - fokus på undervisningen - är en nästan outnyttjad möjlighet som kan frigöra både lärares potential, förbättra elevresultaten och bli en källa till ökad arbetsglädje i skolan.

Fakta

BRAVOLesson – app, webb och video för lektionsobservationer och kollegialt lärande. Ett verktyg för systematik och feedback till lärare. Bättre och bättre undervisning på vetenskaplig grund. Den digitalisering i skolan som har störst möjlighet att påverka elevernas lärande under de kommande åren.

Läs mer här