Den svenska landsortsbiografen hotas av massdöd

De lokala biograferna har i över ett sekel varit en samlingsplats för miljontals människor runt om i Sverige – men detta kan nu tyvärr vara på väg att ändras. Det senaste årens höjning av biografmomsen har slagit hårt mot Sveriges biografer, speciellt de utanför storstäderna. Flera landsortsbiografer har redan tvingats stänga ‒ och fler står på tur.

Fakta

• Sveriges Biografägareförbund, SBF, är en ideell förening som bildades 1915. 

• SBF verkar för att sammanföra och sammanhålla Sveriges biografägare, tillvarata biografägarnas intressen och bevaka deras rätt. 

• SBF arbetar också för en sund utveckling av biografbranschen och att främja dess anseende.

Är biografens framtid hotad? Ett drama i tre akter om biografens roll i samhället

Dag: 3/7 2018, kl:08:30-10:00

Plats: Biostaden Borgen, Hästgatan 24

Läs mer på:

www.biografagareforbundet.se