Det är valår. Och det handlar om ditt Vårdval.

66 % av svenskarna känner oro för att det tar lång tid att träffa en läkare*
Sverige växer fort och vi lever allt längre. Det ökar trycket ytterligare på redan långa vårdköer. Därför är det inte förvånande att sjukvården har seglat upp som väljarnas viktigaste fråga inför stundande val.

Förra året minskade besöken till fysiska vårdcentraler - trots att Sverige växer
Istället för att ta ledigt från jobbet eller masa sig upp ur sängen med feber valde tusentals svenskar att söka vård hos Min Doktor i mobilen. På så vis fick de hjälp snabbare, till en lägre kostnad för samhället än om de sökt fysisk vård och samtidigt lämnade de plats åt dem som köar för att få tid på den vanliga vårdcentralen eller akuten.

Mitt i allt detta diskuteras det fria Vårdvalet
Digitala vårdmöten utreds på uppdrag av regeringen och resultatet borde bli ett ramverk av riktlinjer där alla - offentliga och privata, digitala och fysiska vårdgivare - måste leverera vård av högsta kvalitet och patientsäkerhet. Inte detaljstyrning som begränsar patientens rätt att välja eller vår möjlighet att bidra ytterligare till en god och nära vård.

*Enligt en SIFO-undersökning som gjordes i oktober 2017.

Fakta

Min Doktor grundades 2013 av läkaren Magnus Nyhlén, med ambitionen att du som patient ska få tillgång till vård i världsklass när du behöver det. Sedan starten 2013 har 300 000 patienter sökt vård hos Min Doktor. Huvudkontoret ligger i Malmö.

Välkommen på våra seminarier i Almedalen
Mån 2 juli, 09:50 – 10:40, “Att nyttja teknik i vårdprocessen för ökad säkerhet, effektivitet, fortbildning, kollegialt lärande” Läkartidningens tält, Slottsterrassen 6

Ons 4 juli, 09:00 – 09:50, “Detaljstyr inte – skapa hellre ramverk, Göran” Dagens Medicin, Burmeisters bakficka, Tage Cervins gata 8

Ons 4 juli, 13:00 – 13:40, “Digitala vårdmöten ökar tillgången vård för äldre – men politik hotar begränsa möjligheterna.” Äldreforum, Strandvägen, H538

Läs mer här