Digitalisering ökar elevernas lärande

Digital teknik är idag central för sociala och konstnärliga uttryck, liksom digitalisering är politiskt prioriterat i Alingsås kommun. På Alströmergymnasiet blir det konkret i strävan efter en digitaliseringsprocess som berikar de estetiska uttrycksformerna, och som utgår från elevernas aktiviteter.
- För oss blir lärandet roligare och enklare att ta till oss, menar eleven John Hägglund.