Effektivt kommunikationsverktyg för alla boendeformer

Sedan 2015 har Boappa tillhandahållit en digital kommunikationsplattform som idag har över
800 anslutna BRFer och samfälligheter. Boappa förenklar och effektiviserar styrelsearbete och förvaltning, skapar tryggare boenden och förbättrar grannsämjan, vilket bidrar till att man snabbare når ut med information och kan fokusera på det som är viktigt för föreningen och medlemmarna.

GÖR SÅ HÄR - nu helt gratis!


• Styrelse: aktivera er förening på boappa.com

• Boende: ladda ner “Boappa 2” eller logga in på boappa.com