Eleven i fokus i Borlänges skolor

Gemensam värdegrund skaparsamhörighet: Grundskolorna i Borlänge kommun har en unik samsyn i grundläggande frågor och en gemensam röd tråd i det vardagliga arbetet.

Satsar på personalen: Arbetsmiljön är högt prioriterad och ett viktigt instrument för att skapa verklig arbetsglädje hos både personal och elever.

Inkludering viktig byggsten: Flera projekt och ett dagligt arbete kring inkludering och alla elevers rätt till en likvärdig skola och en social tillhörighet har gett gott resultat.

Grundskolorna i Borlänge har en sak gemensamt: det finns en unik samsyn kring vilken skola man vill se i framtiden och hur man ska nå dit. Elevernas delaktighet spelar en central roll.

– Det finns en fantastisk framåtanda och framtidstro i Borlänge, säger Cecilia von Krusenstierna som är rektor för Domnarvets skola F-6. På skolorna har vi starka arbetslag med en tydlig vi-känsla som arbetar i ett öppet klimat. Det finns en arbetsglädje i våra personalgrupper som är jätteviktig att bibehålla. I arbetet med att skapa acceptans och tillhörighet för den man är har vi i Borlänge kommit långt.

Johanna Ädel är tf rektor på Gylle skola F-6.
– Vi är stolta över det arbetsmiljöarbete som pågår i kommunen och vi arbetar aktivt för att alla ska må bra på sin arbetsplats, säger hon. Det ska finnas en glädje och en bra känsla i magen för all personal och alla elever när man kommer till skolan. Kommunens värdegrund, om att finnas här för Borlängebon och att möta människor med öppenhet, är central i arbetet.

– Och det gäller att gilla utmaningar, säger Johanna Ädel. Att möta eleverna som individer och låta dem vara verkligt delaktiga i arbetet ger resultat. Annette Lundberg, rektor på Gylle skola F-9, håller med.

– Det gäller för oss att verkligen våga se eleverna och inte sitta kvar i ett gammalt, fyrkantigt tänkande. Där ligger vi i Borlänge långt fram.

Tillsammans med Högskolan i Dalarna har lärare i Borlänge möjlighet att arbeta och studera samtidigt, ett lärarutbildningskontrakt.

– Det är en fantastisk möjlighet, säger Annette Lundberg. Det är också en attraktiv konkurrensfördel för Borlänge som arbetsgivare. Att satsa på den befintliga personalen är ofta det som ger bäst resultat.

FAKTA
Borlänge har 19 kommunala grundskolor. Eleverna är i verksamhetens fokus och ges likvärdiga möjligheter att utvecklas och lyckas. En välmående skola skapas genom personalens kontinuerliga fortbildning som höjer kompetensen och utvecklar organisationen.

Läs mer på: www.borlange.se

Besök oss på facebook: www.facebook.se/borlangekommun

Följ oss på Instagram: borlangekommun

 

 

 

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.