Elever uppmuntras att välja byggbranschen

Sedan fyra år tillbaka har Bygghandelskedjan Bygma instiftat ett stipendium för elever som går sista året på Bygg- och anläggningsprogrammet på ett urval av landets gymnasieskolor. Stipendiet har instiftats för att uppmuntra elever att välja byggbranschen – och att stanna kvar där. Speciellt för Bygmastipendiet är att eleverna själva kan söka det och att de i ansökan ska berätta om sina yrkesmässiga framtidsplaner.

Boverket bedömer att mer än 700 000 nya bostäder behöver byggas fram till 2025. Bara för att klara de framtida åldersavgångarna krävs 40 000 nya medarbetare i byggbranschen. Samtidigt uppger byggbolag brist på arbetskraft som det främsta hindret för att växa. Och en av de stora frågorna för branschen i dag är att allt för få ungdomar väljer att satsa på byggsektorn, med en stor avsaknad av kompetens inom flera områden som resultat. Bygma vill bidra till att vinna tillbaka branschens yrkesstolthet.

– Byggbranschen växer och det är viktigt att vi säkrar yrkeskunskapen och fokuserar på en hållbar framtid. Därför vill vi lyfta fram unga förebilder i skolans värld och inspirera fler ungdomar till att vilja satsa på en utbildning inom bygg, säger Urban Johansson, vd Bygma.

Det pratas mycket om behovet av samarbete mellan skola och näringsliv, men undersökningar visar att gymnasieungdomar saknar information från arbetsgivare och att arbetsplatsbesök är sällsynta.

– Skolarbete i alla ära, men det är givetvis guld värt för eleverna att få komma ut i verkligheten – något som vi har möjlighet att hjälpa skolorna med, säger Urban Johansson.

Ett kontinuerligt samarbete har etablerats mellan skolorna och Bygma, där lärare och elever bjuds in till studiebesök och kundmöten, för att få ta del av och lära sig mer om nya material, metoder och maskiner.

Fakta
Bygma anslår 10 000 kronor per skola, som en jury inför varje läsårsavslutning fritt får fördela mellan 1-2 avgångselever. Sökanden ska ha utmärkt sig genom fina studieresultat, eller genom att ha gjort en påtaglig uppryckning under sin skolgång och visat att allt är möjligt. Utöver prissumman bistår Bygma med kontakter för praktik och arbete. Bygmastipendiet delades ut första gången 2014. I dag delas det ut på tio av landets gymnasieskolor som har bygg- och anläggningsprogrammet. Fler skolor kan komma att bli aktuella för stipendiet framöver.

Läs mer på: www.bygma.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.