En effektivare vård med digitala språkverktyg?

Språkbarriärer mellan vårdpersonal och patienter är ett akut och växande problem som drabbar en redan utsatt grupp människor. Detta gör vården ineffektiv, mer kostsam och mindre patientsäker.

Care to Translate