Entreprenörer i Sydöstra Skåne får stöd att blomstra

På landsbygden i Sydöstra Skåne finns en stark innovationskraft och framtidspotential. Trots det är tillväxten betydligt lägre här än i närliggande städer. Innovationscenter för landsbygden, verkar sedan 2015 som ett lokalt nav för att tillvarata resurser och kompetenser i hela samhället.

Fakta

Innovationscentret är ett nav och en mötesplats där vi har aktuell information om vad som kan vara rätt väg för den lokala entreprenören. Vi har kontakterna och arbetar proaktivt med att hitta rätt stöd. Vi finns nära våra innovatörer, vi är rörliga, kunniga, personliga och vi tillför energi för att innovatörerna ska kunna verka på landsbygden!

Läs mer på:

www.innovationscenter.se