Essity vill utveckla den svenska inkontinensvården

Inkontinens är en av våra största dolda folksjukdomar och inkontinensvården står inför en rad utmaningar. För att sättet att upphandla inte ska medföra att leverantörer utvecklar produkter utifrån upphandlingstaktiska vinster lyfter Essity frågan om värdeskapande upphandling av inkontinensvård.

Essity


– Ungefär 530 000 personer över 65 år lever med mer eller mindre omfattande inkontinensproblem.
– Ungefär 80 procent av alla boende på särskilda boenden lider av inkontinens och använder dagligen någon form
av inkontinenshjälpmedel.
– Majoriteten av de som lider av inkontinens är kvinnor. 10–30 procent av alla kvinnor över 70 år har problem.
– 1/3 patienter undviker till och med att berätta om sina problem för sin läkare.
– Studier visar att upp till 800 000 personer lever med inkontinensproblem.
– Alla har rätt att bli utredda i Sverige, men bara ca 50 procent blir det.