Ett distribuerat ledarskap skapar samsyn om det gemensamma uppdraget

Genom en unik satsning i Örebro kommun får alla rektorer och verksamhetschefer, från förskola till vuxenutbildning, möjlighet att tillsammans utveckla sitt ledarskap och sin verksamhet. I det vetenskapsbaserade FoU-programmet ”Leda för skolutveckling” samarbetar man tillsammans med forskare för att få en ökad samsyn och utveckla en gemensam kompetens i att leda skolutvecklingen.

Fakta

Örebro kommun är Sveriges 6e största kommun med 120 förskolor, 48 grundskolor och 5 gymnasieskolor samt vuxenutbildning. Samtliga rektorer från förskola till vuxenutbildning deltar tillsammans i FoU-programmet ”Leda för skolutveckling” som görs ihop med Ifous, ett fristående forskningsinstitut, och organisationsforskare från KTH. Programmet är treårigt och startade 2018. www.orebro.se/jobb www.ifous.se