EVRY flyttar vården närmare patienterna

EVRYs verksamhet inom Healthcare har specialiserat sig på att leverera säkra, tillgängliga och effektiva IT-lösningar som gör vården mer tillgänglig, både för patienter och för vårdpersonal. ”Vi är ett nordiskt företag med stor kunskap om vårdens processer och behov”, säger Ylva Hennig, på EVRY.

EVRYs verksamhet inom Healthcare har specialiserat sig på att leverera säkra, tillgängliga och effektiva IT-lösningar som gör vården mer tillgänglig, både för patienter och för vårdpersonal. ”Vi är ett nordiskt företag med stor kunskap om vårdens processer och behov”, säger Ylva Hennig, på EVRY.

I ett samhälle med stora omstruktureringar inom vården kan ny teknik och moderna lösningar göra stor skillnad och bidra till en säker och effektiv vård som gör att personalen kan ägna mer tid åt själva patienten, och mindre åt administrativa uppgifter.

EVRY menar att bättre användande av IT kan möta flera av de utmaningar vården står inför. Bland annat ser de hur individen kan bli delaktig i vårdkedjan på ett annat sätt än tidigare. 

– Vi vet att historiskt sett har IT-system i vården ibland upplevts som betungande istället för enkla och stödjande, men vi ser att med ny teknik, mobilitet och interoperabilitet så kommer den nya generationens lösningar att avlasta vårdpersonalen istället för tvärtom, säger Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige

EVRY är ett partnervänligt företag och är inte främmande för att samarbeta med andra aktörer i branschen.  

–Finns det redan bra program på marknaden så är det bättre att vi samarbetar med tillverkarna än att var och en ska utveckla en egen lösning, säger Ylva Hennig. Vi brukar säga att EVRY är en integratör, vi förenar egna lösningar med marknadsledande produkter från våra partners. På så sätt kan vi erbjuda våra kunder en effektiv och säker helhet.

Läs mer om EVRYs lösningar för hälso- och sjukvård.

Nordiskt samarbete för valmöjlighet

En stor del av personalstyrkan hos EVRY arbetar som konsulter. De ser till att IT-lösningarna fungerar hos kunden.

Nyligen offentliggjorde EVRY och Cambio Healthcare systems att de båda företagen framöver ska samarbeta för att vara ett starkt nordiskt alternativ i den kommande upphandlingen av nytt vårdinformationssystem som landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Sörmland, Blekinge samt Region Örebro län ska göra tillsammans.

– Både EVRY och Cambio är nordiska företag, framhåller Ylva Hennig. Vi kan den svenska hälso- och sjukvården, vi vet hur den fungerar. Genom att vi kombinerar de båda företagens kapacitet, produktlösningar, innovationskraft och erfarenheter kan vi konkurrera med de stora internationella aktörerna.

I Almedalen kommer EVRY och Cambio att finnas på plats, bland annat med gemensamma seminarier där de ska diskuterar hur vi kan sätta patienterna i centrum, främja en hälso- och sjukvård av högsta kvalitet och möjliggöra samverkan mellan vårdgivare och över regiongränserna. 

Mobila lösningar tar plats

Det har länge pratats om mobilitet inom E-hälsa, vilket innebär att vårdpersonalen ska kunna komma åt systemen via mobiler, surfplattor och dylikt. Enligt EVRY börjar man nu se hur mobila lösningar flyttar IT-stödet hela vägen in i vårdsituationen. Just nu utvecklar man exempelvis en app för operationsplanering som gör det möjligt för personalen att registrera åtgärder direkt vid patienten.

EVRY har även varit med och byggt det system som ger svenskarna tillgång till sina journaler på nätet, via 1177.se, alltsammans naturligtvis med bibehållen säkerhet.

En annan trend i tiden är interoperabilitet, vilket innebär att olika system ska kunna integreras och prata med varandra. 

– E-hälsa effektiviserar vården och frigör resurser. Vi har bara sett en bråkdel av alla de möjligheter som IT kan bidra med på området. Se bara på vad som hänt inom bank och finans. Idag sköter vi den största delen av våra bankärenden digitalt.

Både spets och bredd

Rent konkret utvecklar och levererar EVRY bland annat lösningar för journalföring, operationsplanering, vårdplanering, intensivvård och läkemedelshantering som ser till både patientens och vårdgivarens behov av säkra och tillgängliga IT-stöd. Dessutom jobbar EVRYs IT-konsulter löpande med att lösa kundernas utmaningar.

Någon av EVRYs lösningar finns redan på i princip alla landets landsting och Ylva Hennig brukar framhålla att EVRY är ett företag med både spets och bredd.

– Med drygt 100 medarbetare som vet hur sjukvården fungerar, vilka behov som finns och som helt fokuserar på att utveckla smarta it-lösningar har vi spetsen, säger Ylva Hennig. Och vi har bredden eftersom EVRY är ett stort företag med kunskap om IT i många olika sammanhang. Vi kan E-hälsa, helt enkelt.

Läs mer om EVRYs lösningar för hälso- och sjukvård.

Presenteras av

evry-logo-blue-1

EVRY levererar digitala lösningar för kliniska processer i vården. 

Företagets hälso- och sjukvårdsinriktning sysselsätter ett hundratal personer, ungefär hälften som konsulter. 

Läs mer om våra lösningar för hälso- och sjukvård här:

www.evry.se

ylva_hennig-small

Ylva Hennig, VP på EVRYs division inom hälso- och sjukvård i Sverige

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.