EY i Almedalen: Så kommer världen se ut 2030

Hur kommer samhället se ut om 15 år? Den frågan ställde sig EY under årets Almedalsvecka och målade i olika seminarier upp framtidsvisioner för hur åtta samhällssektorer kommer fungera år 2030.

Hur drar vi nytta av teknikutveckligen? Leder användningen av ny teknik till ökade risker och sämre säkerhet? Kan vi hitta nya lösningar genom partnerskap och samverkan? Det är frågor som EY ställde sig under sammanlagt åtta seminarier när de blickade in i framtiden med hjälp av paneler med namnkunniga politiker, företagare och samhällsprofiler.

Seminarierna avhandlade allt från infrastruktur och finans till skattereformer och äldrevård och visionerna var många: År 2030 kommer du inte längre använda mobiltelefon, eftersom din kropp är digitalt uppkopplad med integrerade kommunikationslösningar. År 2030 har 3D-skrivaren omvandlat transportsektorn. Långa köer på vägarna är ett minne blott tack vare uppkopplade fordon. Fabriker tillverkar produkter helt utan utsläpp. Det finns material som är 100 gånger starkare än stål, men som bara väger en bråkdel. Om 15 år har tekniken även fått genomslag i äldreomsorgen där robotar hjälper till med toalettbesök och dusch och där kameror håller oss under uppsyn och slår larm om vi ramlar. 

Vården 2030

Ett av de områden där en stor omvälvning redan har börjat är vården. På seminariet ”En resa i vår digitala hälsa – var står vi 2030?” bjöd EY in experter från vården och näringslivet för att diskutera hur vården kommer fungera år 2030. Vad blir exempelvis läkarens roll när till och med våra kroppar är uppkopplade och sensorer direkt kan mäta vårt hälsotillstånd och kommunicera det till vården

En av de som fanns på plats var Stefan Ohlsson, Healthcare Industry Leader på IBM. Enligt hans syn har läkare idag ofta en roll av minnesmästare vars styrka ligger i att de besitter mycket information, något han tror kommer att förändras. Som ett exempel nämner Stefan Ohlsson IBMs superdator Watson som redan lyckats besegra den mänskliga stormästaren i Jeopardy men som nu också har testats inom vården. Det unika med Watson är att han fyller den funktion som läkare traditionellt haft. Han kan ta in och förstå stora mängder information som sedan ligger till grund för beslut om behandling. Men han gör det oändligt mycket snabbare. i det läget tror Stefan Ohlsson att läkaren kommer behöva mer i egenskap av coach  

Anna Pettersson är Regiondirektör för Region Västerbotten och hon ser framför sig en utveckling där system som Watson och medborgarnas egen förmåga att samla in information kommer påverka läkarrollen kraftig.

– Vilken kompetensprofil kommer behövas i framtiden? Vårdpersonalen i framtiden kommer möta patienter som är så mycket mer pålästa och som kanske på egen hand bedrivet mycket mer förebyggande vård. De kommer krävas otroligt mycket kompetens kring coachande och dialog med patienten, förklarar hon.

Enligt Hannes Sjöblad, aktivist och grundare Bionyfiken, kommer den nya tekniken också föra med sig nya krav från allmänheten. När vi själva kan samla in data om vår egen hälsa och samköra den med enorma mängder vetenskapliga studier kommer vi inte längre acceptera att läkare ska avgöra om du får göra ett test eller inte. Dagens läkare menar han har en roll som gatekeepers som kommer att försvinna.

– Jag tror det finns ett stort värde i att enskilda människorna ta befäl över sin egen hälsa och släppas in i systemet men jag stöter på en mentalitet där detta bromsas, säger Hannes Sjöblad.

EY

Ey-1

”Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer.”, sa IBM:s styrelseordförande Thomas Watson 1943.

Att sia om framtiden är svårt, men på årets seminarier i Almdalen ska vi göra ett försök. Hur kan vårt samhälle se ut om 15 år?

Läs mer om våra seminarier här.

www.ey.com

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.