Finja tänker reducera sitt klimatavtryck

Anrika Finjakoncernen har varit en av Sveriges främsta aktörer inom betongbranschen sedan starten 1957. Koncernen profilerar sig genom ett framstående utvecklings- och innovationsarbete inom hållbarhet, samt genom att utveckla, tillverka och leverera betong i dess mest förädlade form.

Idag består koncernen bland annat av Finja Betong och Finja Prefab, som tillsammans erbjuder allt från konstruktionslösningar för murat och putsat byggande till sand, specialbruk och prefabricerade helhetslösningar för bostäder, kontor, industri och lantbruk. Koncernen har länge haft miljöfrågorna på agendan, bland annat genom att investera i egen elkraft, optimera alla transporter, fördela produktionen på flera orter, återanvända restmaterial och återvinna en hög grad av ingående material. På senare år har dock klimatet kommit att bli ett av Finjakoncernens huvudfokus.

– Cement släpper ut mycket CO2 under sin tillverkningsprocess, vilket gör att betong har en utmaning i klimathänseende. Det är dock lätt att glömma dess positiva egenskaper; som byggmaterial har betong en mycket lång livslängd, kräver minimalt med underhåll, är brandsäker och fuktsäker samt återupptar koldioxid under sin livslängd, berättar Bengt Widstrand, vd för Finja Betong.

Läs mer om Finja Betongs miljöarbete här

Bengt Widstrand, vd för Finja Betong


Gör intensiva satsningar
Hittills har systerbolaget Finja Prefab kommit längst inom koncernen, inte minst genom sina ”klimatpositiva betongstommar”. Bengt förklarar att det handlar om att via olika aktiva åtgärder minska sitt klimatavtryck så mycket som möjligt och att Finja Betong nu står i begrepp att starta ett motsvarande projekt.

– Vi har satt upp ett mycket ambitiöst mål, nämligen att reducera vårt klimatavtryck med 50 procent på tre år. Trots utmaningarna tror vi starkt på vårt byggmaterials styrka och möjligheter, inte minst för att det på många håll görs intensiva satsningar för att skapa grönare lösningar. Behovet av kvalitativ byggnation kommer inte att minska och Finja, som är starkt förankrade i den svenska traditionen, har med ett långsiktigt och stabilt familjeägande de bästa förutsättningarna för att möta framtidens behov, avslutar Bengt.

Om Finja Betong

Om Finja Betong

Finja Betong är ett av Finja-koncernens två större bolag. Finja Betong tillverkar och säljer betongbaserade byggprodukter till proffs och konsumenter. Bolaget har ca 170 anställda och tillverkar produkter vid anläggningar i Finja utanför Hässleholm samt i Strängnäs. Finja Betong har en omsättning på ca 700 mkr och har ett mål att nå miljarden inom fyra år.

Läs mer på: www.finja.se

Följ oss på Linkedin:
linkedin.com/company/finja-ab

Följ oss på Instagram:
instagram.com/finja_sverige