Flyttbara lokaler avhjälper bristen på skolbyggnader

Antalet elever ökar och många lokaler behöver renoveras samtidigt som kraven ökar på bra innemiljöer. I dagsläget hinner samhället inte bygga nya skolor i den takt som behövs för att möta behovet vilket gör att många väljer lösningar i form av flyttbara modullokaler.

– En modulbyggnad tar cirka 4-6 veckor att sätta upp och uppfyller lika god, eller högre, standard än  traditionella skolbyggnader. Man kan placera modulerna i direkt anslutning eller nära den befintliga skolan och det finns stor frihet i utförande. Närheten är betydelse­­full för att skapa så få förändringar för barnen som möjligt, säger Camilla Hensäter vd på moduluthyraren Cramo Adapteo.

Vi blir också mer noggranna gällande krav på exempelvis ljud, ljus och luft. Ofta kan det vara svårt att förbereda sig i god tid om man plötsligt står med många nya elever eller i händelse av brand. Modullokaler är då ett bra alternativ.

– Man kan kombinera modulenheterna på olika sätt, med olika väggar, toaletter, kök och de kan byggas i flera våningsplan. Standarden skiljer sig inte från vilken annan modern byggnad som helst utan de är väl isolerade, optimerade med avseende på belysning och ventilation och vi utför regelbunden service och underhåll.

En annan fördel är modulernas hållbarhet. De är byggda för att hålla länge och står normalt i tre år hos en kund. Efter avslutad hyrestid  tas hela uppställningen bort och kan sedan flyttas för att bli till en ny skola, förskola eller kanske kontor.

– Modulerna är långlivade och står sällan tomma. Att hyra är hållbart och ett klassikt exempel på cirkulär ekonomi. Vi ser oss som ett komplement till de traditionella byggbolagen och vi hjälper barnen och skolledning så att de får lokaler att trivas i.

I Sala Kommun uppstod fuktskador på den ordinarie skolbyggnaden vilket gjorde att man valde lösningen med en modulskola som ska ersätta hela skolan.

– De 161 modulerna är på totalt 5200 kvm och det går fort att montera dem, säger Hans Andersson, förvaltare och projektledare på Sala kommun. Nu ska vi möblera och göra iordning dem till höstterminen Samarbetet har fungerat jättebra och vi känner oss väl förtrogna med Cramo Adapteo.

Fakta

Cramo Adapteo hyr ut flyttbara lokaler av hög kvalitet för kontor, skola, förskola och boende i Sverige och i sex andra länder i norra Europa. Kunderna finns inom både privat och offentlig verksamhet. Bolaget är nummer ett i Norden inom flyttbara lokaler.

Läs mer här