För alla elevers rätt till kunskap

Varför lämnar 25 procent av eleverna i Örebro, Sundsvall, Sölvesborg och Göteborg den kommunala grundskolan utan behörighet till gymnasiet? Ingen fråga kan vara viktigare än denna.

Friskolornas riksförbund