Företagen missar avgörande hållbarhetsfråga

Med Parisavtalet i ryggen och Agenda 2030 som en tydlig målbild har hållbarhetsfrågor aldrig varit mer aktuella. Men trots detta menar Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder, att många fortfarande förbiser ett av de allra viktigaste verktygen för att bidra till en bättre framtid: hållbart sparande.
Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder.

– Vår målsättning i Almedalen är att få fler att förstå vilken makt som finns i kapitalförvaltningen när det gäller att driva förändring och hur otroligt angeläget det är för att få till det gröna skiftet, berättar Åsa Wallenberg, vd för SPP Fonder.

Ett tydligt exempel på att kapitalförvaltningen ofta glöms bort i företagens hållbarhetsarbete kommer från en undersökning som SPP genomförde förra året. Enligt den undersökningen upphandlades mindre än 1 procent av tjänstepensionskapitalet hos de tillfrågade företagen utifrån hållbarhetskriterier. Det innebär att många svenska företag, som i övrigt har ett ambitiöst hållbarhetsarbete i sin kärnverksamhet, investerar stora summor utan att ta hållbarhet i beaktande.

– Svenska bolag är otroligt duktiga på att integrera hållbarhet i sin affärsverksamhet men glömmer pensionskapitalet. Så en fråga vi vill lyfta under Almedalen handlar om att säkerställa att även det kapitalet placeras på ett hållbart sätt och följer samma strikta krav på hållbarhet som resten av verksamheten, säger Åsa Wallenberg.

Missa inte SPPs seminarium i Almedalen: “Svenska storbolagens hållbarhetsparadox”.

Mer än miljö

För Åsa Wallenberg handlar det hållbara sparandet inte heller bara om att göra en insats för miljön. På SPP Fonder har man nämligen arbetat med hållbar förvaltning i över 20 år utifrån insikten att de mest hållbara bolagen också kommer vara framtidens vinnare. Att placera sina pengar hållbart handlar lika mycket om att göra en god ekonomisk investering som att göra gott.

På senare år har vi också kunnat se bevisen på att detta synsätt varit riktigt. Förra året presenterade exempelvis Pensionsmyndigheten siffror som visade att de premiepensionsfonder som klassades som ”hållbara” både hade lägre avgifter och levererade högre avkastning än övriga fonder.

– Det finns en myt om att det kostar mer att investera hållbart och att det skulle vara dåligt för avkastningen. Den myten kan vi lägga bakom oss nu för det stämmer helt enkelt inte.

»Tar du med dimensionerna att du kan styra ditt kapital för att skapa en bättre framtid  och samtidigt få bättre koll på ditt sparande och trygga din avkastning är det win-win på alla plan«

Seminarium i Almedalen: “Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?

Nya produkter och märkningar

De senaste åren har Åsa Wallenberg också upplevt att intresset för hållbara investeringar vuxit starkt, framförallt bland institutionella investerare. En bidragande orsak till detta tror hon är att branschen i dialog med kapitalägarna skapat nya innovativa produkter, som möter efterfrågan av fonder som kombinerar höga krav på hållbarhet och finansiella krav. Ett exempel på en sådan produkt är SPPs indexnära, fossilfria Plusfonder som lanserade förra året en produktgrupp som kombinerar fördelarna hos traditionell indexnära fond, men som samtidigt är hållbar och dessutom fossilfri.

Vägen till en hållbar framtid – evolution eller revolution? Missa inte SPPs seminarium under Almedalen.

Givet de tydliga fördelarna och det bredare utbudet av hållbara investeringar tror Åsa att intresset bara kommer att öka under de närmsta åren. Samtidigt anser hon också att det finns mycket kvar att göra, inte minst när det gäller att skapa opinion och medvetenhet. Därför välkomnar hon de initiativ som finns kring att införa enhetliga definitioner och märkningar för hållbara investeringar, något hon tror gör det enklare för konsumenter att välja hållbart.

– Du kan väcka liv i ditt sparkapital. Tar du med dimensionerna att du kan styra ditt kapital för att skapa en bättre framtid  och samtidigt få bättre koll på ditt sparande och trygga din avkastning är det win-win på alla plan.

Presenteras av

Här är SPPs seminarier under Almedalsveckan: 

“Klimatsäkra” kommunens förvaltade kapital – är det relevant, möjligt och lönsamt?

Dag: Måndag 3/7, 15:00 – 15:45
Plats: Gotlands museum, Strandgatan 14, Aktuell Hållbarhet Arena.

Läs mer om seminariet här.


Så möter smarta bolag framtiden

Dag: Onsdag 5/7, 13:00 – 13:45
Plats: Hästgatan 2, “Italienaren”

Läs mer om seminariet här.


Städer under vatten?

Dag: Onsdag 5/7, 14:00 – 14:45
Plats: Hästgatan 2, “Italienaren”

Läs mer om seminariet här. 


Vägen till en hållbar framtid – evolution eller revolution?

Dag: Onsdag 5/7, 15:00 – 15:45
Plats: Hästgatan 2, Italienaren.

Läs mer om seminariet här.


Svenska storbolagens hållbarhetsparadox
Dag: Onsdag 5/7, 16:00 – 16:45
Plats: Hästgatan 2, Italienaren.

Läs mer om seminariet här.


 

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.