Forskningssamarbete ska utveckla och utmana Svedalas förskoleverksamheter

Svedala kommun vill att förskolan ska vara en utbildningsinstans som svarar på begreppet EDUCARE genom att kombinera omsorg med utbildning. Nyligen gick kommunen med i ett forsknings- och utvecklingsprogram som ska ge verktyg för att utveckla förskolebarns undervisning.

Fakta

I Svedala arbetar vi för att alla ska lyckas! Synligt lärande, forskning och höga ambitioner har tagit ett helhetsgrepp för utveckling i förskola och skola. Vi är en kommun med höga ambitioner och en uttalad strävan efter ständig förbättring. För våra verksamheter är viktiga pusselbitar kollegialt lärande, kompetensutveckling och modiga lärare som utmanar. Vi vet att våra kompetenta medarbetare är avgörande för att alla ska lyckas.

Läs mer här