Fraktkompaniet visar vägen mot en hållbarare transportbransch

Det går framåt i transportbranschen. Lastbilarna blir allt renare och bränsleeffektivare och genom att planera rätt utnyttjar transportföretagen sin lastkapacitet på ett resurssnålt och klimatmässigt sätt. Men självklart finns mer att göra för att minska miljöpåverkan och skapa hållbara transporter.
– Vi vet att vi kan nå längre med hållbara transporter om vi jobbar tillsammans, säger Anette Yngvesson, vd för och grundare av Fraktkompaniet.

FAKTA OM FRAKTKOMPANIET

Fraktkompaniet startades av en kvinnlig entreprenör i Göteborg 2006. Idag är vi drygt 100 medarbetare som servar kunder över hela landet. Vi är ett av den svenska transportbranschens mest expansiva företag. Våra kontor och logistiklager finns i Göteborg, Stockholm, Helsingborg, Malmö och Gislaved. Fraktkompaniet ägs sedan November 2019 av NTEX. NTEX är en av Sveriges största privatägda speditörer med väg-, sjö- och flygtransporter. Huvudkontoret ligger i Göteborg och kontor finns även i Norge, Finland, Storbritannien, Tyskland, Polen, Estland, Lettland och Litauen.

www.fraktkompaniet.se