Framtidens miljövänliga produkter byggs med bioresursteknik

En civilingenjör i bioresursteknik arbetar med att förädla förnybar biomassa till nya material, förnybara bränslen och miljövänliga ”gröna” kemikalier som inte bygger på olja som råvara. Det behövs i omställningen till ett hållbart samhälle. Som enda universitet i Sverige utbildar Umeå universitet just nu blivande civilingenjörer i bioresursteknik.

– Om man är intresserad av miljöfrågor är det helt rätt utbildning, säger Evelina Wickbom, tredjeårsstudent. Utbildningen är ganska inriktad mot skogsindustrin, så det ska man också vara intresserad av. Och så ska man förstås vilja bli civilingenjör. För att klara utmaningar som klimatförändringar och sinande oljeresurser måste hela samhället ställas om, i Sverige och i världen.

Under århundranden har vi förlitat oss på att utvinna olja ur jordens inre för att kunna värma våra hus, tillverka material som plast och betong, och att driva våra transporter. Men oljereserverna återskapas inte, och användningen av fossila produkter ger upphov till miljöproblem. Sverige, och EU, har istället valt att satsa på förnybar energi och förnybara material. I Sverige har vi gott om skog som vi använder på ett hållbart sätt, liksom restprodukter från jordbruket som blir över när grödorna blivit mat och foder. Vi kallar dessa nya typer av råvaror för ”biobaserade”. De används redan idag för att producera förnybara biodrivmedel och material, men för att kunna konkurrera med de fossila råvarorna behövs ytterligare effektivisering och tillverkning i kommersiell skala. För detta behövs det helt nya yrkeskategorier. Vid Umeå universitet utbildas nu framtidens ingenjörer i bioresursteknik. Eleverna utrustas redan på grundnivå med praktiska och teoretiska kunskaper från flera naturvetenskapliga fält för att kunna utveckla effektiva och miljövänliga produkter för hållbara framtida samhällen.

– Våra ingenjörsstudenter är med och bygger framtiden bortom oljeberoendet, säger programansvarig Tomas Hedlund. Det handlar om så mycket mer än att utveckla nya bränslen. Man tänker kanske inte på det, men många kemikalier vi använder i dag baseras på olja och de måste framöver produceras med hjälp av andra, förnybara råvarukällor i stället. Utbildningen stöds av en rad industrier, bland annat ett av Sveriges enda bioraffinaderier, Domsjö Fabriker, där man förädlar cellulosa från träd för att göra textilier som viskos. Kristina Elg Christoffersson, chef för forskning och utveckling vid företaget, rekommenderar unga personer som vill vara med och driva fram samhällsomställningen att utbilda sig inom området.

– Gör det för att det är så spännande och en del av framtiden! Våra processer och produkter är hållbara, de ingår i ett kretslopp mina barn kan fortsätta jobba med, det tar inte slut och förstör inte miljön. Alla produkter man i dag gör av olja, till exempel plastprylar, allt det kan man egentligen göra av vedråvara. Tomas Hedlund är inne på samma linje:

– Lyckas vi med omställningen, vilket vi måste, så kommer det finnas en enorm arbetsmarknad för personer som har kunskaper inom området: En ny typ av ingenjörer som rör sig i gränslandet mellan biologi, grön kemi och ingenjörsvetenskap. Det finns ingen annan utbildning i dag i Sverige som har den profilen.

FAKTA

I Umeå finns världsledande forskning inom området vid Umeå Plant Science Centre, Sveriges Lantbruksuniversitet och Umeå universitet. De samarbetar i forskningsmiljön Bio4Energy, där även forskningsinstitut och industriföretag ingår. Samarbetet leder till utvecklingsmöjligheter för industrierna i regionen – som är mitt i omställningsprocessen för att hitta nya sätt att omvandla skogsråvaran, till allt från nya sorters plaster, hygienprodukter, komponenter i läkemedel till textilier.

Läs mer på: www.umu.se

Hitta rätt i Almedalen
med vår nya app!
Almedalen.se

Ladda ned den officiella eventlistan

All information på ett ställe

Skapa ett eget schema

Hitta alla event på kartan

Prova webbversion Created with Sketch.