Framtidens skola inkluderar alla

Förbundet Unga Rörelsehindrade vet att en jämlik skolgång inte är självklar i dagens Sverige. För elever med funktionsnedsättning är det fria skolvalet inte fritt och tillgången till hjälpmedel och tillgänglighetsåtgärder är bristande. Vågar vi ha framtidsdrömmar när rättigheterna ständigt ifrågasätts?

Förbundet Unga Rörelsehindrade…

• drivs av och för barn och unga med nedsatt rörelseförmåga och har flera stödmedlemmar.
• har tre regioner; Stockholm, Göteborg och Skåne.
• samlar lite över 300 medlemmar på 0–32 år.
• driver intressepolitiskt påverkansarbete.
• kämpar för rättigheter.