Gasutvinning i Sverige ger miljömässiga fördelar

Vissa politiker vill av klimatskäl införa ett förbud mot landbaserad utvinning av naturgas i Sverige. De har inte förstått att gasutvinning i stället ger stora miljömässiga och andra fördelar.

AB Igrene

AB Igrene är ett prospekteringsbolag med fokus på naturgasfyndigheter i Siljansringen i Dalarna. Det är en krater som skapades när en meteorit slog ned för 377 miljoner år sedan. Igrene är verksamt inom hela prospekteringskedjan, från inspektion, markprover, kärnborrning, provtagning till fullskaletester. Nu har Igrene inlämnat en ansökan till Bergsstaten om tillstånd att få gå i kommersiell produktion av metangas. Bolagets huvudkontor finns i Mora. Igrene är noterat på Spotlight Stockmarket.