Gräset som tar fotbollen, miljön och klimatet in i framtiden

Det är hög tid att ta tag i hur en av våra nationalsporter, fotbollen, kan bidra till en förbättrad miljö- och klimatsituation. Konstgräs på fotbollsplaner är nämligen den näst största utsläppskällan av mikroplast till fisken i Östersjön och innehåller dessutom en mängd hälsofarliga ämnen. Alternativet? Ett hållbart naturgräs.

Skånefrö

Rest till bäst
Skånefrö AB och Ecoera ingår i vinnovaprojektet ’REST TILL BÄST’ tillsammans med 12 andra aktörer. Här testas fram olika typer biokol från olika restprodukter och mycket försök kommer göras med biokol

Fakta
Utsädesbolaget Skånefrö AB och innovationsbolaget Ecoera AB har ett projekt som skapar klimatpositiv fjärrvärme från pyrolys av jordbrukets restprodukter. Sedan 2009 har tester gjorts för att undersöka hur biokol påverkar odlingen.

Om Biokol
Biokol produceras av restprodukter, är spårbart och tillverkas i syrefria miljöer. Biokol certifierat enligt EBC (European Biochar Certificate) håller högsta kvalitet och är tillverkat under hållbara förutsättningar.