Hållbara e-handelsleveranser

Genom realtidsoptimering kan e-handelsleveranser bli betydligt mer effektiva och minska utsläppen av koldioxid, detta utan att behöva kompromissa om kundens krav på snabbhet.

Att optimera i realtid innebär att föraren kan fylla bilen med nya beställningar ända till minuter innan avgång. Föraren uppdateras samtidigt under körningen om den mest effektiva rutten mellan leveranserna, med ny information om t.ex. köbildning och olyckor. 

– Genom realtidsuppdatering kan föraren även hämta upp nya beställningar under rutten så att varje budbil fylls och färre körningar behövs, därigenom minskar klimatpåverkan ytterligare, förklarar Elin Härén, strategiansvarig på Airmee.

E-handeln växer snabbt då människor alltmer litar på den typen av tjänst.

– Men e-handel slutar inte med ett köp, det handlar också om att få beställningen skickat till sig, att fysiskt ta emot det i sina händer.

Leveranserna är därför en viktig del av e-handeln och allt fler vill ha ett hållbart leveransalternativ. Enligt E-barometern är 80 procent villiga att vänta längre om leveransen är mer hållbar.

– Men en undersökning, som är en del av Kantar Sifos Ung Opinion, visar att endast sex procent av de tillfrågade låter det mest hållbara alternativet avgöra vilken typ av leverans de väljer idag. Priset är snarare en viktigare faktor.

Både hållbara och effektiva leveranser
Frågan blir om, och i så fall hur mycket, kunderna ska behöva kompromissa för att leveransen ska bli hållbar.

– Realtidsoptimering möjliggör att kunden får information direkt vid en eventuell försening, vilket underlättar kundens planering, och fördröjningen handlar om minuter, inte dagar.  

En fördröjning som beror på att föraren under körningen plockar upp nya beställningar till samma område för att minska antalet bilturer.

– Vi är övertygade om att eventuella besvär med minuters fördröjning kan kompenseras av att kunden kontinuerligt uppdateras om leveranstid, och inte minst av att de vet att paketet levereras hållbart, avslutar Elin Härén.


1Koldioxidekvivalent. Ett begrepp som används vid klimatberäkningar
och som inkluderar alla sju växthusgasers klimatpåverkan, inte bara CO2.  

Realtidsoptimering är ett resultat av komplexa algoritmer som klarar av att analysera stora mängder data. Genom att realtidsoptimera leveranser kan man minska mellan 0.1 – 0.7 kg CO2e  per leverans. Siffrorna har Airmee fått fram genom att jämföra standardleveranser i industrin med realtidsoptimerade leveranser. Uträkningen är gjord i samarbete med ZeroMission. 

Läs mer här